OTC - Strona główna

  Download   |  Kontakt   |  Moje konto   |  Wyloguj się  

zalogowany: Gość / Guest
FAQ
Zgłaszanie problemów
Rozwój wersji - Mediator
Rozwój wersji - Terminal
Rozwój wersji - Terminal GUI & Console
 


Rewolucja w świecie MySQL!
Darmowy, nielimitowany Mediator dla MySQL dla aplikacji xHarbour, Harbour oraz Delphi!
Szczegóły w Aktualnościach.
Strona główna  »  Pomoc  »  Rozwój wersji - Terminal GUI & Console

Rozwój wersji - Terminal GUI & Terminal Console

Wersja 3.9.9.4 (22 październik, 2022)
Wprowadzono:

 • optymalizacja eliminująca wąskie gardło na dostępie DWM do GPU - bardzo istotna przy większych instalacjach
 • optymalizacja WindowFromPoint API - może istotnie zmniejszyć obciążenie CPU przy większych instalacjach
 • opcja -nowfpcache w guiapp.cfg wyłączająca optymalizację WindowFromPoint
 • opcja -excludecom=n, wyłączająca z mapowania port szeregowy COMn - jest on wówczas zwykłym portem serwera
 • poprawka w SendInput i mouse_event - teraz symulowane zdarzenie szybciej trafia do kolejki systemowej
 • poprawione renderowanie w aplikacjach MS Office (puste okno po aktualizacjach Windows)
 • dodanie opcji autorestartu serwera po automatycznym zamknięciu
 • rozwinięcie opcji 'Security headers'
 • zapamiętywanie ostatnio wysłanej wiadomości do użytkowników
 • inne drobne poprawki

Wersja 3.9.9.2 (7 kwietnia, 2022)
Wprowadzono:
 • poprawka związana z pracą MS Outlook (TM) na nowszych wersjach Windows 10/11 (brak zawartości okna)
 • poprawka umożliwiająca korzystanie na Windows 10/11 z systemowych okien autoryzacji kart inteligentnych (np wprowadzenie hasła/PIN)
 • poprawka eliminująca możliwość zakleszczenia podczas wykorzystania schowka systemowego
 • gtrmapi.dll rozszerzona o funkcję TApiGetLicenceNumberString
 • drukarki systemowe "Microsoft Print to PDF" i "Microsoft XPS Document Writer" umożliwiają teraz zapisanie wydruku aplikacji bezpośrednio na kliencie
 • nowa opcja "-nofileprinters" w guiapp.cfg wyłączająca powyższe rozszerzenia drukarek systemowych
 • nowa wersja sterownika plików zdalnych wfflt 1.3.4 poprawiająca współpracę z programami antywirusowymi Sophos i Comodo
 • wprowadzenie możliwości automatycznego wysyłania/kopiowania plików licencyjnych na zdalny komputer (katalog dzielony, FTP, SFTP) - tylko w licencjach hostingowych serwera Terminal
 • wprowadzono możliwość włączenia 'Secured cookies' i 'HTTP Security Headers' przy pracy z klientem WEB/SSL
 • dostosowano funkcję serwerów wirtualnych do pracy w trybie hostingowym serwera Terminal
 • wprowadzono możliwość zmiany maksymalnej liczby użytkowników serwera wirtualnego bez konieczności restartu serwera Terminal
 • dodano możlwość szybkiego usuwania nieużywanych kont użytkowników w TMTOOL
 • poprawiono sortowanie w monitorze sesji (TMTOOL)
 • poprawiono eksport/import kont użytkowników (TMTOOL)
 • dodano aplikację wfping.exe do testowania dostępności serwera Terminal
 • poprawka związana z pracą MS WORD na nowszych wersjach Windows 10/11 (brak zawartości okna)
 • poprawki związane z wpisywaniem krótszego klucza aktywacyjnego (automatyczne uzupełanianie zerami)
 • wprowadzenie różnych poziomów dostępu TMTOOL do bazy konfiguracyjnej
 • wymagana autoryzacja przy zdalnym dostępie TMTOOL
 • wprowadzenie możliwości zapisywania w dzienniku operacji administracyjnych TMTOOL
 • dodanie funkcji serwerów wirtualnych czyli grup użytkowników z ograniczoną ilością dostępnych połączeń (do testów)
 • poprawki w obsłudze uruchamiania aplikacji jako użytkownik Windows
 • poprawki w implementacji API DragDetect() i DrawAnimatedRects()
 • poprawka implementacji schowka - zapobiega potencjalnym zakleszczeniom przy WM_CLIPBOARDUPDATE
 • poprawka w wieloprocesowym renderowaniu do tego samego okna
 • poprawka w SendInput(VK_LMENU)
 • możliwość pracy w farmie przez NAT (klient HTTPS/SSL)
 • rozbudowana diagnostyka (dodatkowe komunikaty o niezainstalowanych sterownikach)
 • poprawki zgodności z systemem Windows
 • rozbudowa obsługi kart inteligentnych
 • poprawione API TranslateMessage
 • poprawiona obsługa klawisza VK_INSERT
 • poprawiona obsługa WH_KEYBOARD dla zdarzeń WM_SYSKEYUP i WM_SYSKEYDOWN
 • nowa opcja "-loglevel=1-3" pliku guiapp.cfg sterująca dokładnością zawartości loga tapplog.txt
 • inne drobne poprawki

Wersja 3.9.8.3 (29 grudzień, 2020)
Wprowadzono:

 • wsparcie dla zaawansowanego skalowania GDI (powiększania) okien aplikacji po stronie serwera
 • opcja -gdiscaledoff w guiapp.cfg wyłączająca zaawansowane skalowanie GDI
 • poprawka w filtrze wfflt.sys odpowiedzialnym za mapping plików przez katalog /wfmount (wersja 1.3.1)
 • poprawki w rysowaniu ramek i menu okien MDI
 • poprawki w SendInput, keyb_event
 • poprawka w wfc.exe (problem z rozpoznawaniem ścieżek ze spacjami na niektórych systemach)
 • drobna poprawka w obsłudze kolejności okien (z-order)
 • podstawowe wsparcie dla okien w układzie RTL (Right To Left)
 • nowa opcja w pliku guiapp.cfg: -gdicacheon - zwiększa efektywność renderowania GDI - można stosować o ile nie wprowadza nieprawidłowości w renderowaniu okien aplikacji
 • opcja optymalizacyjna pliku guiapp.cfg: "-winpropcacheon" - cache do GetPropA/W na poziomie procesu, ważna przy wielu użytkownikach równoczesnych
 • opcja optymalizacyjna pliku guiapp.cfg: "-dibcacheon" - usprawnia alokację bitmap okien top-level, ważne przy wielu oknach top-level
 • opcja pliku guiapp.cfg: "-appdrawnmenu" - dla aplikacji modyfikujących wygląd okien menu Windows obsługiwanych przez serwer
 • poprawiona opcja optymalizacyjna pliku guiapp.cfg: "-gdicacheon" - szybsze rysowanie, mniej przełączeń kontekstu
 • eksperymentalna implementacja mappingu kart inteligentnych (smart cards) - wymaga ustawienia odpowiedniej opcji w kliencie
 • nowa funkcjonalność przesyłania okien aplikacji wraz z ramkami (obszarem NC) renderowanymi po stronie serwera. Bardzo przydatna zwłaszcza dla aplikacji które renderują własne ramki. Wymaga włączenia opcji na kliencie lub serwerze.
 • poprawka w implementacji maksymalizacji/minimalizacji i restore okna zwłaszcza w trybie z wieloma monitorami
 • wprowadzono możliwość "rozrzucania" aplikacji uruchomionych z tej samej stacji roboczej pomiędzy różne serwery farmowe
 • dodano tłumaczenie na język hiszpański, portugalski, chiński tradycyjny
 • inne drobne poprawki

Wersja 3.9.6.1 (29 maj, 2018)
Wprowadzono:
 • poprawka związana z aktualizacją Windows 10: April Update (1803)
 • dodano wsparcie dla protokołu HTTPS/SSL do klienta przeglądarkowego HTML5, obsługiwane protokoły: single domain, multidomain oraz wildcard
 • dodano możliwość uruchamiania danej aplikacji na przypisanym do niej koncie Windows
 • dodano możliwość przypisywania aplikacji do grup użytkowników Windows
 • kilka drobnych poprawek

Wersja 3.9.4.9 (12 marca, 2018)
Wprowadzono:
 • dodano możliwość zmiany domyślnej ikony publikowanej aplikacji
 • wprowadzono opcję umożliwiającą wyłączanie podwójnych ramek na oknach implementujących własną ramkę z użyciem WM_NCCALCSIZE. Opcja domyślnie wyłączona więc należy ją włączyć w kliencie lub wymusić w serwerze.
 • dodano możliwość uruchomienia procesu monitorującego działanie serwera i wznawiającego jego pracę po awarii (opcja testowa)
 • dodano dodatkowe zabezpieczenia do komunikacji serwerów w ramach farmy
 • drobne poprawki w zarządzaniu kolejnością okien (z-order)
 • dodano możliwość łączenia się WMTOOL z serwerem z użyciem protokołu TCP (dotychczas tylko UDP)
 • nowe opcje guiapp.cfg: -cliptosvoff, -clipfromsvoff, -fttosvoff, -ftfromsvoff
 • -cliptosvoff - opcja blokuje możliwość kopiowania danych z klienta do schowka aplikacji na serwerze
 • -clipfromsvoff - opcja blokuje możliwość kopiowania danych ze schowka aplikacji na serwerze do schowka klienta
 • -fttosvoff - opcja blokuje możliwość transferu plików z klienta na serwer
 • -ftfromsvoff - opcja blokuje możliwość transferu plików z serwera na klienta
 • wersja 1.2.7 wfflt.sys (sterownika obsługującego zdalny dostęp do plików). Dodana implementacja powyższych opcji.
 • poprawka błędu który czasem dopuszczał kierowanie zdarzeń myszki/klawiatury do okna zablokowanego (disabled) lub niewidocznego
 • wyświetlanie w VTM (GVT) wersji serwera, do którego się połączył - Menu Zaawansowane/Inne
 • poprawki związane z Chromem i Firefoksem
 • poprawki związane z automatycznym startem serwera po zalogowaniu
 • dużo innych drobnych poprawek

Wersja 3.9.4.4 (17 listopada, 2017)
Wprowadzono:
 • poprawka związana z nowymi wieloprocesowymi wersjami Firefox - obecnie okno główne i menu powinno być wyświetlane poprawnie (tylko klient natywny)
 • poprawiony sposób startowania procesów wtórnych - lepsza stabilność przy szybkim uruchamianiu wielu procesów
 • poprawiony i zoptymalizowany sterownik zdalnych portów szeregowych (WFCOM)
 • zmieniony sposób podpisywania sterowników, co powinno wyeliminować problemy z instalacją na starszych systemach
 • poprawki w uruchamianiu obiektów COM typu out-of-process
 • poprawa stabilności działania farmy
 • skrócenie czasu logowania przy autentykacji domenowej
 • dużo innych drobnych poprawek

Wersja 3.9.4.2 (25 sierpnia, 2017)
Wprowadzono:
 • eksperymentalne wsparcie obsługi wielu monitorów po stronie klienta. Konieczne jest zaznaczenie odpowiedniej opcji w menu zaawansowanym klienta. Dla niektórych aplikacji dla prawidłowej pracy konieczne jest również podpięcie dodatkowego monitora do serwera.
 • wyeliminowany problem manifestujący się komunikatem w logu: "WM_PAINT loop detected for MDIClient"
 • wyeliminowany błąd uruchamiania drugiej aplikacji w kliencie HTML5 przy uwierzytelnianiu domenowym
 • wprowadzono możliwość zabezpieczenia dostępu do serwera filtrem MAC (globalne i/lub dla poszczególnych użytkowników)
 • wprowadzono możliwość zmiany haseł w skrótach do aplikacji (Pulpit/Menu start)
 • wprowadzono możliwość zapamiętywania opcji serwera oddzielnie dla każdego członka farmy
 • zapamiętywanie/odtwarzanie położenia okien w serwerze i WMTOOL
 • zwiększono pamięć przeznaczoną na rejestrowane formaty schowka (API RegisterClipboardFormat)
 • dodano możliwość definiowania katalogu roboczego oraz parametrów aplikacji w skrótach URL
 • zezwolenie na pomijanie domeny przy logowaniu jest teraz konfigurowalne (przez administratora serwera)
 • dodanie informacji o systemie operacyjnym/przeglądarce klienta podczas dodawania do filtra nowego dozwolonego MAC
 • drobna poprawka w funkcji SetWindowPos(HWND_TOPMOST)
 • kilka innych drobnych poprawek

Wersja 3.9.3.4 (27 lutego, 2017)
Wprowadzono:
 • ZMIANA USTAWIEŃ DOMYŚLNYCH - domyślnie będzie włączona obsługa menu na serwerze
 • ZMIANA USTAWIEŃ DOMYŚLNYCH - domyślnie w serwerze będzie włączone szyfrowanie AES 256b
 • poprawki związane z Z-orderem (kolejnością okien) na kliencie Linux i OS X
 • poprawki związane z nowymi bibliotekami graficznymi Windows10/Windows2016
 • poprawiona obsługa dodawania aplikacji z niedozwolonymi znakami w nazwach
 • poprawiona identyfikacja klientów HTML pracujących spoza NAT
 • usunięto z klienta opcję 'Bez ikon aplikacji'
 • kilka innych drobnych poprawek

Wersja 3.9.3.3 (31 stycznia, 2017)
Wprowadzono:
 • dodano możliwość uruchamiania aplikacji w kliencie HTML5 ze skrótu URL
 • dodano możliwość tworzenia skrótów URL na pulpicie klienta z poziomu klienta WFC
 • poprawa stabilności połączenia sieciowego
 • drobne poprawki w UnregisterHotKey()/SetForegroundWindow()
 • poprawiona obsługa menu kontekstowych na Win10/Win2016 w trybie obsługi menu na kliencie
 • istotne poprawki w zarządzaniu kolejnością okien (Z-order)
 • poprawki związane z maksymalizacją okna aplikacji
 • poprawki związane z obsługą menu serwerowych - poprawiona obsługa klawiszy VK_LEFT, VK_RIGHT oraz odświeżanie obrazu menu
 • usunięte problemy ze startem aplikacji Office 2016
 • rozbudowana diagnostyka błędów połączenia sieciowego (bardziej szczegółowe komunikaty w logach aplikacji, serwera i klienta)
 • wprowadzono poprawki w JavaScript API Winflector oraz dodano przykłady wykorzystania API
 • dodano możliwość aktualizacji plików w katalogu VTM
 • w kliencie HTML5/Javascript wprowadzono API umożliwiające konstruowanie własnych stron logowania i uruchamiania aplikacji za pośrednictwem przeglądarki
 • domyślne strony startowe klienta HTML generowane przez serwer bazują na nowym API
 • poprawiona aktywacja on-line serwera Winflector
 • wprowadzono możliwość 'przypięcia' okna klienta WFC tak, żeby nie znikało po uruchomieniu aplikacji
 • poprawki związane z obsługą opcji klienckich definiowanych na serwerze
 • poprawiony błąd w kliencie WFC uniemożliwiający dodawanie nowych i kasowanie istniejących adresów serwerów Winflector
 • zmiana w obsłudze automatycznego startu serwera Winflector (można zdefiniować autostart bez automatycznego logowania - trzeba się zalogować "ręcznie")
 • poprawki w obsłudze ikony serwera w zasobniku systemowym
 • poprawiono GetCurrentDirectory() API - poprzednio wynik był zawsze zwracany małymi literami
 • poprawka w opcji -srvprocess: obecnie uwzględnia procesy uruchamiane za pośrednictwem ActiveX
 • kilka poprawek w obsłudze standardowych menu obsługiwanych przez serwer
 • nowe funkcje rozszerzonego interfejsu: TApiRemoteShellExecute(), TApiGetComputerNameEx(), TApiGetUserNameEx()
 • poprawki związane z obsługą maksymalizacji i ograniczania wielkości okna w WM_GETMINMAXINFO
 • poprawka w obsłudze klawiatury zapobiega sporadycznemu "blokowaniu się" stanu wciśniętego SHIFT lub CTRL
 • opcja -mbrepaintoff w guiapp.cfg dla aplikacji rysujących belkę menu we własnym zakresie
 • nowa wersja sterownika plików wfflt.sys - poprawione zabezpieczenie gdy aplikacja user mode przekazuje błędny bufor na dane
 • wprowadzono możliwość podziału użytkowników na grupy, dodawania użytkowników do grup i przypisywania grupom uprawnień do aplikacji
 • nowa wersja sterownika drukarki "Winflector Printer" (1.0.3.2). Poprzednie wersje czasem nie pracowały poprawnie z wcześniejszymi wersjami Winflectora
 • wprowadzona optymalizacja przeciągania w natywnym kliencie. Obecnie WM_MOUSEMOVE z flagą MK_LBUTTON wysyłane są nie częściej niż co 30 milisekund, co zapobiega zbyt częstemu odmalowywaniu przez aplikację przeciąganych elementów
 • nowe API TApiGetComputerNameEx() do pobierania nazwy komputera klienta
 • kilka innych drobnych poprawek

Wersja 3.9.1.1 (6 czerwca, 2016)
Wprowadzono:
 • nowy natywny klient dla systemu Apple Mac OS X (wersja testowa)
 • ikony aplikacji przesyłane do klienta mają teraz wyższą rozdzielczość
 • poprawiono mechanizm automatycznego montowania dysków sieciowych na serwerze (wsparcie dla autentykacji Windows)
 • dostępne nowe funkcje API TApiStartClinetProcess(), TApiCheckClientProcess(), TApiKillCLinetProcess()
  umożliwiające zarządzenie procesami na kliencie
 • nowa funkcja TApiFindClientWindow() umnożliwiająca sprawdzanie czy na kliencie jest okno spełniające zadane kryteria
 • nowa funkcja TApiSetClientWindowTopMost() ustawiająca lub usuwająca własność TOPMOST okna klienckiego
 • zmienione uprawnienia tworzonych plików logowania aby wszystkie procesy mogły prawidłowo zapisywać swoje komunikaty
 • poprawiono błąd powodujący niezapisywanie się niektórych opcji serwera w bazie konfiguracyjnej
 • dzienniki serwera generowane są wyłącznie w języku angielskim
 • kilka innych drobnych poprawek

Wersja 3.9.0.0c (1 kwietnia, 2016)
Wprowadzono:
 • istotna poprawka obsługi aktywacji i kolejności okien (z-order)
 • poprawiona lista udostępnionych aplikacji w kliencie przeglądarkowym dla autentykacji Windows
 • poprawka stabilności sekwencji startu aplikacji dla klientów z wirtualnym pulpitem
 • poprawki w implementacji menu obsługiwanych przez serwer
 • niemiecka wersja językowa serwera i klienta
 • wersja 1.3.0.1 uniwersalnego sterownika drukarki - poprawiono sekwencję inicjalizacji aby zmniejszyć ryzyko interakcji z inicjalizacją DLL-ek aplikacji
 • wersja 1.2 instalatora sterownika drukarki rozwiązuje problemy z instalacją na serwerach gdzie system umieszczony jest poza dyskiem C:
 • opcja -clipparents do guiapp.cfg powoduje wstrzymanie wysyłania wiadomości WM_PAINT do okien całkowicie przesłoniętych przez oczekujące na odrysowanie okna potomne. Może spowodować mnimalne spowolnienie działania.
 • możliwość automatycznego dodawania reguły zapory Windows aby umożliwić komunikację z serwerem Winflector
 • możliwość automatycznego montowania przez serwer Winflector dysków sieciowych (maksymalnie do 3 katalogów sieciowych)
 • poprawka przy ustawianiu focusa dla odblokowywanego okna (EnableWindow(TRUE))
 • nowy parametr -wndrepositionoff w pliku guiapp.cfg umożliwiający zablokowanie repozycjonowania okien przez serwer Winflector
 • możliwość wyłączenia stopki z wersją serwera w kliencie HTML5 (tylko dla aktywowanych licencji)
 • poprawiona generacja komunikatu WM_HELP
 • nowa opcja -lwtr w guiapp.cfg umożliwiająca zmianę sposobu rysowania okien WS_EX_LAYERED przy pracy z klientem Android i HTML (więcej w dokumentacji)
 • zmiany w dostępie do plików konfiguracyjnych serwera Winflector lokalnie i w farmie danymi zarządza oddzielna usługa z dostępem przez sieć lokalną (nie wymaga dzielonego katalogu w farmie)
 • wprowadzenie możliwości definiowania parametrów klienckich na serwerze dla poszczególnych aplikacji parametry zdefiniowane na serwerze "nadpisują" parametry klienta w momencie startu aplikacji
 • poprawka dla nowego (domyślnego) trybu konsoli Windows10
 • poprawka w obsłudze skrótów klawiszowych Windows
 • dodano wsparcie dla przeglądarki Edge/Windows 10
 • wprowadzona implementacja kanału Alpha (okna przeźroczyste) i poprawione funkcje UndateLayeredWindow(Indirect)
 • dispatchowanie zdarzeń myszki i klawiatury poprawione, aby uwzględniało niestandardowe rejony okna
 • wprowadzono sumy kontrolne w plikach językowych (suma kontrolna nie jest sprawdzana gdy serwer/klient jest uruchomiony z opcją -langedit, wówczas działa tylko przez 30 minut)
 • poprawki i optymalizacje w kliencie HTML5
 • poprawienie wydajność i skalowalności przez wyeliminowanie globalnej sekcji krytycznej wykorzystywanej do synchronizacji wątków aplikacji
 • nowa opcja -globalcson, którą można wykorzystać do włączenia synchronizacji i przywrócenia pracy zgodnej z wcześniejszymi wersjami
 • w kliencie natywnym zaimplementowano obsługę obszaru NC (non-client) rozszerzonego w głąb obszaru klienckiego okna
 • zmiana domyślnego ustawienia opcji udostępniania drukarek serwera dla klienta Android/HTML5 - obecnie jest wyłączona (drukarki niewidoczne
 • przetwarzanie nazwy pliku wydruku PDF aby zagwarantować jej poprawność
 • rozwiązany problem z wyświetlaniem właściwości drukarki w 32-bitowym procesie na 64-bitowym systemie
 • nowa, bardziej stabilna wersja sterownika COM (1.4.2.3)
 • poprawki w obsłudze wirtualnego schowka zapobiegające możliwości zakleszczenia
 • poprawka dot. rozwijanych menu Subiekt/Navireo
 • kilka innych drobnych poprawek


Wersja 3.7.4.0 (17 kwietnia, 2015)
Wprowadzono:
 • nowa zintegrowana drukarka PDF (Winflector PDF Printer) umożliwia drukowanie do PDF z każdego klienta Terminal. Użytkownik może zmianiać rozmiar papieru, rodzielczość i głębię kolorów wydruku.
 • wstępnie wprowadzono język włoski interfejsu użytkownika przy współpracy z naszym partnerem Infol SRL
 • udostępnianie plików klienta: zablokowano udostępnianie stacji dyskietek A: i B: aby uniknąć komunikatu systemowego "Brak dyskietki w stacji ..."
 • zaimplementowano automatyczne odnawianie połączenia w kliencie HTML5
 • rozwiązano problem z widocznością i korzystaniem z drukarek w trybie z autentykacją Windows i domenową
 • inicjalizacja drukarek zmieniona tak, aby mogła się wykonywać w funkcji DllMain aplikacji/DLL-ek
 • wprowadzenie opcji automatycznego logowania i autostartu serwera Terminal (po restarcie komputera)
 • zmiana w nazwach mapowanych drukarek - już nie zawierają numeru procesu - istotne w aplikacjach gdzie drukarki są konfigurowane przez podanie nazwy
 • podstawowa implementacja emulacji DirectX na GDI - do wykorzystania jeżeli aplikacji nie da się zmusić aby korzystała wyłącznie z GDI (opcje -directxon i -dxdebugon w pliku guiapp.cfg)
 • poprawka rysowania menu renderowanego przez serwer
 • poprawka instalatora sterownika drukarki - prawidłowe zatrzymywanie serwisów zależnych spoolera przed instalacją
 • poprawki w sposobie obsługi zdarzeń obszaru NC (Non-client)
 • poprawka tworzenia procesów wtórnych - mógł występować wyjątek jeżeli aplikacja zwalniała STARTUPINFO.lpDesktop po utworzeniu procesu funkcją CreateProcessXXX()
 • dodanie możliwości konfiguracji wyświetlanych elementów interfejsu WEB na liście aplikacji
 • dodanie w linii komend opcji -BATCH blokującej komunikaty startowe serwera Terminal
 • poprawiono współpracę z farmą klientów HTML5 i Android
 • zaimplementowano szyfrowanie RSA/AES/3DES w kliencie HTML5/Java Script
 • wprowadzono możliwość uruchamiania aplikacji na wyspecyfikowanym użytkowniku Windows przy autoryzacji przez Terminala
 • rozwiązany problem równoważenia obciążenia serwerów farmy przy wykorzystaniu klinta JavaScript (HTML5)
 • poprawka problemu z drukowaniem objawiającego się zapisaniem błędu "Cannot create DC/Terminal printer" do tapplog.txt
 • wersja 1.3 sterownika zdalnych portów COM - wprowadzono buforowanie zapisu danych do portów szeregowych - znacznie przyśpiesza pracę w sieciach WAN, przy sterownikach urządzeń zapisujących dane w małych porcjach (np. znak po znaku)
 • poprawiona współpraca klienta HTML5 z farmą
 • lista dostępnych rozdzielczości ekranu dla klienta WEB konfigurowana jest na serwerze
 • wsparcie dla WritePrifileString() używanej dla ustawienia drukarki domyślnej
 • wprowadzone automatyczne pozycjonowanie okna kompozycji IME na kliencie na pozycji karetki
 • zmodyfikowany sposób rysowania menu w trybie serwerowym - wyeliminowane mruganie
 • poprawiona obsługa minimalizacji/maksymalizacji/przywrócenia aplikacji
 • poprawiono uruchamianie wtórnych aplikacji 16-bitowych (np. z pliku BAT)
 • częściowe wsparcie (klient natywny i ActiveX) dla przeglądarek IE8 i IE9
 • nowa opcja emulacji DirectX w pliku guiapp.cfg: -dxdelay=xxx
 • GTEAPI rozszerzone o funkcje GteApiRaiseAsyncEvent() i GTeApiRaiseSyncEvent()
 • poprawiona obsługa aplikacji korzystających z WPF (Windows Presentation Foundation)
 • poprawki w obsłudze menu i menubar w trybie obsługi przez serwer
 • poprawiono sposób tworzenia kontekstu aktywacyjnego aplikacji przy skomplikowanej strukturze manifestów
 • wprowadzono możliwość skalowania ekranu klienta HTML5 (125-300%)
 • nowa opcja w serwerze określająca czy nowo utworzone konto otrzyma domyślnie prawo do wszystkich opublikowanych aplikacji
 • wprowadzono możliwość włączenia trybu DEMO serwera Terminal umożliwiającego uruchamianie aplikacji bez autoryzacji przy pomocy URL (tylko klient HTML5)
 • wprowadzono tryb uproszczony klienta WFC.exe (dostępne tylko dwie zakładki: Login i Aplikacje)
 • wiele innych drobnych poprawek

Wersja 3.7.0.0 (7 października, 2014)
Wprowadzono:
 • nowy klient HTML5 pracujący m.in. na MacOS, iOS (iPAD/iPhone), ANDROID i innych przeglądarkach obsługujących HTML5 i WebSockets
 • nowy sterownik drukarek wirtualnych Winflector znacznie poprawiający możliwości drukowania z aplikacji wykonujących się pod Winflectorem - m.in dostępne właściwości drukarki
 • wprowadzono możliwość wysyłania wiadomości tekstowych do zalogowanych użytkowników
 • w monitorze TMT zaimplementowano wyświetlanie/zabijanie sesji pracujących za pośrednictwem klienta Android i HTML5
 • poprawiono obsługę wznawiania zerwanego połączenia (również przy zmianie IP klienta)
 • poprawka związana z dziedziczeniem katalogu roboczego przy uruchamianiu przez aplikację wtórnych procesów o innej bitowości
 • wprowadzono możliwość ustawiania w przeglądarce IE dodatkowych parametrów dla klienta ActiveX (w tym rozdzielczości desktopu)
 • wprowadzono możliwość uruchomienia wcześniej zainstalowanego klienta Linux i Android za pośrednictwem przeglądarki internetowej połączonej do serwera Terminal
 • wprowadzono możliwość publikowania wielu aplikacji o tej samej ścieżce dostępu z różnymi nazwami skróconymi. Wywołanie aplikacji w parametrach wfc/gte jako "nazwa::ścieżka".
 • wprowadzono ikonizację serwera Terminal do traya systemowego
 • poprawione zarządzanie Z-orderem i aktywacją okna (przypadki "nurkujących" okien)
 • poprawione pozycjonowanie kontekstowych menu w trybie menu generowanych na serwerze
 • wprowadzono lepszą obsługę renderowania na skalowanych kontekstach urządzenia (DC)
 • poprawka sterownika portów szeregowych: rozszerzone wsparcie dla aplikacji .Net oraz lepsza obsługa trybu asynchronicznego
 • poprawki związane z ikonizacją aplikacji, w szczególności startem w stanie zikonizowanym
 • poprawiony sposób obliczania współrzędnych początkowych okna przy różniących się rozmiarach desktopu serwera i klienta
 • poprawka zapisu/odczytu aplikacji o ścieżkach przekraczających 120 znaków
 • poprawka związana z pobieraniem listy dużej liczby udostępnionych aplikacji (ponad 110)
 • poprawiono zgodność klawiatury Linux i Android z klawiaturą Windows oczekiwaną przez aplikacje
 • poprawiono przechwytywanie obrazu w niektórych trybach skalowanego kontestu GDI (HDC)
 • poprawka w obsłudze WM_MOUSEWHEEL i WM_MOUSEHWHEEL w przypadku okien wewnętrznych (WS_CHILD)
 • poprawka w działaniu InsertMenu() przy obsłudze menu na kliencie
 • poprawka przetwarzania WM_SYSCOMMAND/SC_RESTORE
 • poprawka przetwarzania WM_MOUSEMOVE przy wciśniętym lewym klawiszu myszki - lepsza wydajność przeciągania
 • poprawka w przekazywaniu klawiszy funkcyjnych i specjalnych do ActiveX
 • wiele innych drobnych poprawek

Wersja 3.5.8.1 (5 marca, 2014)
Wprowadzono:
 • dodano eksperymentalną wersję 64-bitowego klienta Linux
 • wprowadzono możliwość uruchamiania 16-bitowych aplikacji GUI
 • poprawiona obsługa WM_MOUSEWHEEL (rolka myszki) w przeglądarce i kliencie Android
 • dodana obsługa poziomej rolki myszy (WM_MOUSEHWHEEL) w przeglądarce i kliencie Android
 • drobna poprawka w sterowniku dostępu do zdalnych plików (niektóre mogły być niewidoczne)
 • lepsza obsługa zapytań o domyślną drukarkę
 • poprawka przyśpieszająca odświeżanie desktopu w przeglądarce i kliencie Android
 • poprawka drukowania z MS Excel
 • poprawka umożliwiająca udostępnianie aplikacji z bardzo długimi ścieżkami
 • nowa opcja -srvprocess w guiapp.cfg. Umożliwia wskazanie procesów wtórnych które powinny być startowane jako zwykłe procesy bez nadzoru Terminala
 • nowa opcja -consoleoff w guiapp.cfg - wyłącza przejmowanie konsoli w aplikacjach nadzorowanych przez Terminal
 • poprawka obsługi klawiszy funkcyjnych w przeglądarce. Zapobiega podwójnej reakcji na klawisz (w przeglądarce i aplikacji)
 • zaimplementowano obsługę skrótów Windows7/8 służących do zmiany geometrii okna (np. Win+^ = maksymalizacja okna)
 • poprawki związane z wielowątkowym przetwarzaniem komunikatów myszy i klawiatury
 • poprawka polegająca na tym, że serwer pracujący w trybie maintenance nie jest wykorzystywany przez managera farmy
 • klient przeglądarkowy może teraz pracować z farmą
 • wszystkie aplikacje pracujące na wspólnym desktopie w kliencie androidowym lub przeglądarkowym są przydzielane do jednego serwera farmy
 • poprawki w dodawaniu dozwolonych aplikacji przez wskazanie skrótu - dodają się również argumenty programu
 • android: zmiana identyfikatora aplikacji - konieczne ręczne odinstalowanie starej wersji
 • android: opcja automatycznego zamykania aplikacji po okreslonym czasie pracy w tle (np. po naciśnięcu Home)
 • android: odnawianie utraconego połączenia - również przez inną sieć
 • android: opcje do testowej symulacji przepustowości połączenia sieciowego
 • android: możliwość uruchamiania wielu aplikacji z tego samego serwera
 • android: opcja automatycznego wysuwania/ukrywania klawiatury w zależności od stanu karetki
 • wiele innych drobnych poprawek

Wersja 3.5.7.3 (8 listopada, 2013)
Wprowadzono:
 • poprawki w obsłudze Z-orderu (względnej kolejno?ci okien)
 • wbudowany dedykowany serwer HTTP
 • możliwość logowania się do Winflectora i uruchamiania aplikacji przez przeglądarki internetowe
 • klient ActiveX do Winflectora - możliwość pracy z aplikacją w przeglądarce Internet Explorer, Chrome IE Tab, Firefox IE Tab
 • testowa wersja sterownika udostępniającego pliki klienta Windows aplikacji wykonywanej na serwerze. Pliki klienta widoczne są w katalogu c:\WfMount po odznaczeniu opcji "Ustawienia/Preferencja/Wyłącz mapowanie systemu plików"
 • nowa opcja -remotesessionoff w guiapp.cfg umożliwiająca udawanie, że aplikacja nie wykonuje się w sesji zdalnej
 • nowa opcja -srvprocess w guiapp.cfg umożliwiająca wskazywanie aplikacji wtórnych, które powinny być wykonywane całkowicie na serwerze bez zdalnej obsługi okien czy witrualizacji przestrzeni nazw
 • inne drobne poprawki

Wersja 3.5.3.3 (21 maja, 2013)
Wprowadzono:
 • nowa opcja -NOEMSG do wfc.exe/vtm.exe/gte.exe blokująca wyświetlanie ew. błędów (zapisywane jedynie do loga)
 • zaimplementowano funkcję SetDefaultPrinter()
 • poprawka w SetWindowRgn()
 • rozwiązany problem z IE10 na Windows 8 i Server 2012
 • inne drobne poprawki
Wersja 3.5.3.1 (19 kwiecień, 2013)
Wprowadzono:
 • rozszerzone wsparcie dla aplikacji zarządzanych włącznie z aplikacjami kompilowanymi jako "CPU Any"
 • wsparcie dla interfejsu Winflector (TApi...) z klientem Android (dostosowno również aplikację testową testcapi.exe)
 • wsparcie dla globalnych grup uzytkowników Active Directory
 • poprawiona opcja /NTHMSG uruchamiania wfserver.exe
 • zaimplementowano tryb wirtualnego desktopu niezbędnego do współpracy z klientami mobilnymi
 • dostępna wczesna wersja testowa klienta Winflector dla systemu Android
 • poprawki uwzględniające wykorzystanie przez aplikację rejonu okna (SetWindowRgn)
 • poprawki w integracji kont użytkowników z usługą Active Directory
 • zmiany w obsłudze użytkowników domenowych - adres kontrolera domeny wykrywany automatycznie
 • przeprojektowany interfejs zarządzania kontami użytkowników
 • usprawnienia dotyczące dostępu do sieciowej bazy danych konfiguracji dotyczące szczególnie sytuacji awaryjnych związanych z brakiem dostępu do bazy
 • w monitorze wmtool wprowadzono parametr określajacy czas od ostatniego kontaktu serwera z aplikacją i klientem (przydatne przy diagnostyce rozłączeń i zawieszeń)
 • nowy parametr /NTHMSG wywołania serwera wfserver.exe wyłączający ew. ostrzeżenie o braku włączonych kompozycji wizualnych (themes)
 • liczbę różnych serwerów Winflector mieszczących się na pull-down liście klienta graficznego VTM zwiększono do 32. Wprowadzono możliwość kasowania serwerów z listy.
 • inne drobne poprawki

Wersja 3.5.2.0 (18 luty, 2013)
Wprowadzono:
 • nowa (testowa) opcja klienta umożliwiająca włączenie renderowania menów po stronie serwera (Opcje/Obsługa menu przez serwer)
 • poprawka TrackPopupMenu() umożliwiająca pracę z oknem notyfikacji utworzonym przez inny wątek
 • poprawiona obsługa użytkowników active directory na Windows Server 2012 i Windows 8
 • zwiększona szybkość równoczesnego uruchamiania wielu aplikacji na systemach wieloprocesorowych (wyłącznie klient te.exe i te32.exe)
 • zaimplementowano RawInput dla klawiatury i myszki (RegisterRawInputDevices()/WM_INPUT etc.)
 • wprowadzono poprawki zarządzania kolejnością okien aplikacji (naprawia dialogi pojawiające się pod oknem głównym)
 • poprawka w serwerze Terminal związana z autoryzacją przez Windows
 • poprawki umożliwiające pracę z Acrobat Readerem X i XI w trybie chronionym
 • poprawiono rozmiar bufora zwracany przez funkcje GetPrinterDriverA/GetPrinterA dla zdalnych drukarek
 • funkcja odczytująca clipboard (GetClipboardData()) zwraca obecnie handle GlobalAlloc(GMEM_FIXED) co umożliwia poprawną pracę aplikacją które nie wołają GlobalLock() na zwróconym handlu
 • poprawka związana z rysowaniem owner-drawn menu
 • dostosowanie do pracy z Windows8 i Windows Server 2012
 • możliwość przypisywania udostępnianych aplikacji Terminal użytkownikowm Windows
 • przekazywanie zdefiniowanych dla aplikacji zmiennych środowiskowych z klienta na serwer
 • rozwijanie makr (np. %HOMEPATH%, %HOMEDRIVE%) w ścieżce katalogu roboczego aplikacji
 • funkcja GTRMAPI TApiGetClientDir() rozbudowana o mozliwość zwracania nowych katalogów
 • nowa opcja "Transmisja/Czekaj na połączenie" (-cntout), umożliwiająca zdefiniowanie jak długo będą ponawiane próby połączenia się z serwerem Terminal (uzyteczna przy serwerach wybudzanych nadchodzącym połączeniem IP)
 • poprawka w opcji -chpwd umożliwiająca zmianę hasła uzytkownika Terminal z linii komend (wfc.exe/gte.exe)
 • poprawki w działaniu farmy serwerów Terminal
 • poprawka w API UpdateLayeredWindow(), GetProfileString()
 • implementacja Register/UnregisterHotKey()
 • poprawka związana z ikonizacją aplikacji i w aplikacjach MDI (SC_MINIMIZE)
 • poprawka umożliwiająca korzystanie z kont użytkowników zawierających w nazwie spację
 • poprawki w sysemie haseł użytkowników Terminal
 • inne drobne poprawki

Wersja 3.4.1.0 (19 czerwca, 2012)
Wprowadzono:
 • farmy serwerów Terminal z równoważeniem obciążenia (load-balancing). Obecnie, do 64 serwerów Terminal można połączyć w grupę obsługującą aplikacje użytkownika. Właściwy serwer jest wybierany automatycznie w chwili gdy klient łączy się z dowolnym serwerem farmy. Równoważenie obciążenia bazuje na zadeklarowanych względnych wydajnościach serwerów oraz, ewentualnie, na faktycznym obciążeniu procesorów serwerów.
 • możliwość indywidualnego udostępnienia aplikacji dla poszczególnych użytkowników Terminal
 • wprowadzona możliwość zmiany hasła przez użytkownika z poziomu klienta
 • nowy, szyfrowany plik dziennika z informacjami dotyczącymi wszystkich zmian haseł
 • nowy program tdecode.exe do deszyfrowania pliku dziennika haseł
 • optymalizacja obsługi portów szeregowych polegająca na wcześniejszym odczycie dostępnych danych oraz optymalizacji odczytu parametrów portu
 • parametr -NOCRA umożliwiający wyłączenie optymalizacji COM przy wywołaniu z wiersza poleceń
 • poprawki w implementacji schowka dotyczące automatycznych konwersji formatów bitmapowych
 • poprawki w implementacji schowka związane z kopiowaniem wartości pomiędzy klientem i serwerem
 • GTRMAPI uzupełniono o funkcję TApiRegisterAppCallback(). Aplikacja może zarejestrować funkcję, które będzie wołana przy niektórych zdarzeniach związanych ze zdalnym wykonaniem (np. przy rozłączeniu aplikacji)
 • inne drobne poprawki

Wersja 3.3.1.0 (20 kwietnia, 2012)
Wprowadzono:
 • zmieniono sposób generowania kontekstu aktywacji dla aplikacji. Obecnie nie ma już potrzeby modyfikowania pliku z manifestem lub zasobów w pliku EXE.
 • dodano parametr "-actctxoff" dla pliku konfiguracyjnego guiapp.cfg
 • poprawiono błąd wfc.exe/vtm.exe polegający na przekazywaniu nieobsługiwanych parametrów do starszych wersji gte.exe
 • inne drobne usprawnienia i poprawki

Wersja 3.3.0.1 (16 marca, 2012)
Wprowadzono:
 • dodano obsługę zdalnych portów szeregowych umożliwiającą aplikacjom komunikację z urządzeniami podpiętymi do portów COM klienta
 • domyślne przekierowanie otwieranych URL (ShellExecute/ShellExecuteEx) do przeglądarki klienta
 • opcja zapobiegająca przejściu klienta w stan wstrzymania (tylko dla klienta Windows)
 • poprawka algorytmu kompresji dla koloru 16-bitowego (wcześniej możliwy GPF)
 • poprawka w algorytmie odnawiania połączenia
 • poprawka w wydrukach EMF (w niektórych przypadkach drukowany był jedynie początek strony)
 • poprawka w obsłudze schowka dla klienta Windows XP
 • w PrintDlg() dodano dialog "Właściwości"
 • optymalizacja odrysowywania okna w przypadku zmiany jego wielkości lub maksymalizacji
 • poprawka algorytmu wysyłania zmian (sporadyczny błąd "Invalid compression rectangle")
 • CreateProcesA/W i CreateProcessAsUserA/W poprawione aby uwzględniały nieudokumentowane pola struktury STARTUPINFO
 • dodano testowe wsparcie dla aplikacji 16-bitowych pracujących w oknie konsoli (DOS)
 • modyfikacja GetrinterDriverA/W ograniczająca wielkość bufora na odczytywane dane
 • nowy parametr -aslp wymuszający odblokowanie przechodzenia klienta do trybu uśpienia przy istniejącym połączeniu z serwerem (domyślnie tryb uśpienia jest blokowany)
 • nowy parametr -nodm do wfc.exe blokujący pole "domena:"
 • w kliencie Linux wyeliminowano korzystanie z biblioteki Glade
 • poprawka w kliencie Linux związana ręcznym ustawianym stylu CS_OWNDC
 • inne drobne usprawnienia i poprawki

Wersja 3.2.0.1 (25 stycznia, 2012)
Wprowadzono:
 • poprawiona obsługa schowka dla aplikacji konsolowych
 • usprawnione zamykanie aplikacji konsolowych przy użyciu przycisku "Zamknij" okna
 • poprawiona kompatybilność z zabezpieczeniami kodu aplikacji
 • poprawka w funkcji GetPrinterA/W - dodatkowe klasy informacji
 • poprawki związane z pakietem Office
 • poprawki związane z niestandardowo umieszczonymi plikami konfiguracyjnymi
 • inne drobne poprawki

Wersja 3.2.0.0 (12 stycznia, 2012)
Wprowadzono:
 • automatyczne odnowienie połączenia z serwerem w przypadku jego zerwania, konfigurowalny czas oczekiwania na ponowne połączenie
 • powiększono okno klienta aby wyświetlało udostępnione aplikacje w wygodniejszym układzie
 • obecnie klient pokazuje obraz oryginalnych ikon aplikacji (wcześniej ikona standardowa)
 • wielojęzyczność serwera Terminal (przełączana w tmtool.exe)
 • zmieniono sposób zapisu konfiguracji serwera, kont użytkowników i udostępnionych aplikacji. Obecnie informace te są przechowywane w plikowej bazie danych i moga byc dzielone pomiędzy wieloma serwerami Terminal.
 • wirtualizacja schowka Windows aplikacji, aplikacje uruchomione z jednego klienta dzielą ten sam prywatny schowek na serwerze
 • poprawki związane z pracą Microsoft Office 2010
 • zaiplementowano bazową obsługę IME (Input Method Editor)
 • poprawiono uruchamianie skryptów BAT na serwerach 64-bitowych
 • poprawki w implementacji owner-drawn menu (czasem pozycje menu były błędnie wymiarowane)
 • zaimplementowano SendInput() dla zdarzeń myszki i klawiatury
 • poprawiono implementację SetWindowsHookEX() dla klawiatury i myszki
 • poprawiono obsługę WM_LBUTTONDBLCLK dla okna głównego bez stylu CS_DBLCLKS
 • wiele innych drobnych poprawek i udoskonaleń w serwerze i kliencie

Wersja 3.1.0.2 (29 sierpnia, 2011)
Wprowadzono:
 • dodana wersja bibliotek rozszerzających xHarbour dla xHarbour 1.2.1 Rev 9382 (żródła SVN z 18.07.2011)
 • drobne poprawki w instalatorach i bibliotekach aplikacji
 • wsparcie dla aplikacji 64-bitowych ograniczone do Windows Vista/2008/7/2008R2

Wersja 3.1.0.1 (27 lipca, 2011)
Wprowadzono:
 • Wsparcie dla aplikacji 64-bitowych
  Wersja 3.1.0.1 umożliwia uruchamianie na 64-bitowych systemach Windows aplikacji 64-bitowych.
  Wprowadzono również 64-bitową wersję interfejsu aplikacji (gtrmapi64.dll)
 • Rozbudowano mechanizm udostępniania aplikacji
  Informacja o dostępnych na serwerze aplikacjach wysyłana jest do uprawnionego klienta, który może uruchomić właściwą aplikację klikając na jej ikonie. Definiowanie aplikacji na serwerze rozbudowano o możliwość wybrania aplikacji w dialogu pliku.
 • Dostosowanie do wieloprocesowych aplikacji korzystających ze wspólnego okna aplikacji. Do takich aplikacji należą np. nowsze wersje przeglądarek internetowych, gdzie każda zakładka jest obsługiwana przez osobny proces.
  Testowane na: IE 9.0, FireFox 5.0 i Chrome 12.0 (w IE i FireFox należy pamiętać o wyłączeniu akceleracji sprzętowej)
 • Dynamiczna synchronizacja stron kodowych i układu klawiatury
  Wersje wcześniejsze synchronizowały stronę kodową i układ klawiatury klienta i serwera przy starcie aplikacji.
  Wersja 3.1.0.1 wykonuje synchronizację przy każdej zmianie układu klawiatury lub języka.
 • Poprawiony sposób wykrywania procesów potomnych tworzonych jako serwery COM typu out-of-process, co umożliwia poprawne przekierowanie okien procesu na komputer klienta
 • Interfejs aplikacji rozbudowany o dwie nowe funkcje.
  TApiGetMaxDevices() zwraca maksymalną liczbę równoczesnych urządzeń dopuszczanych przez serwer
  TApiGetClientId() zwraca numer sesji serwera Terminal w której pracuje aplikacja
 • Interfejs aplikacji Harbour rozbudowany rozbudowany o dwie nowe funkcje.
  THBAPIGETMAXDEVICES() zwraca maksymalną liczbę równoczesnych urządzeń dopuszczanych przez serwer
  THBAPIGETCLIENTID() zwraca numer sesji serwera Terminal w której pracuje aplikacja
 • Dodatkowa opcja -klsubst umożliwiająca podmianę układu klawiatury dostępna w pliku konfiguracyjnym guiapp.cfg
 • Format pliku guiapp.cfg rozbudowany o możliwość definiowania opcji globalnych (dla wszystkich aplikacji)
 • Poprawka związana z ustawianiem nazwy okna - czasem nazwa nie była prawidłowo ustawiana
 • Poprawki w obsłudze menu oraz popup menu
 • Liczne drobne poprawki i udoskonalenia

Wersja 3.0.0.0a (1 kwietnia, 2011)
Wprowadzono:
 • poprawiono gte.exe. Na komputerach z systemem XP wyświetlane przez gte.exe komunikaty o błędach czasem się nie pojawiały

Wersja 3.0.0.0 (18 marca, 2011)
Wprowadzono:
 • automatyczną aktualizację plików klienta z serwera Terminal z możliwością aktualizacji własnych plików użytkownika (patrz tguimigra_pl.pdf)
 • możliwość pracy z serwerem aplikacji pracującym z kolorem 16/24/32-bitowym. Klient automatycznie dopasowuje swój tryb pracy do ustawień serwera. Może też wymusić pracę w trybie 16-bitowym bez zmiany ustawień serwera. Praca w trybie 16-bitowym istotnie zmniejsza ruch sieciowy.
 • ujednolicono logi klienta - wszystkie aplikacje korzystają z Terminal\Client\Logs\tcllog.txt
 • nowe instalatory:
  - główny instalator Windows zawierający serwera, klienta, dokumentację i pliki developerskie
  - minimalny instalator klienta Windows
  - minimalny instalator klienta Linux
 • poprawione bezpieczeństwo logowania - obecnie administrator serwera może wymusic aby wszystkie aplikacje pracowały z logowaniem się do Windows (autentykacja przez Windows)
 • postfix dodawany do nazw udostępnianych drukarek zmieniono z @ERATERM na krotsze @WFC
 • protokół komunikacyjny dostosowano pod kątem planowanego wsparcia dla aplikacji 64-bitowych

Wersja 2.8.0.7 (19 stycznia, 2011)
Wprowadzono:
 • liczne poprawki związane z drukowaniem na drukarki mapowane z terminala
 • wydruk EMF jest obecnie dzielony na strony i każda strona jest drukowana niezależnie, co przyśpiesza rozpoczęcie drukowania i daje możliwość niezależnego ustawiania parametrów wydruku dla każdej strony funkcją ResetDC()
 • poszczególne strony wydruku EMF są przesyłane bezpośrednio do terminala bez zapisywania w postaci plików EMF na serwerze i terminalu. Możliwe jest wymuszenie zapisywania stron do plików EMF opcją -FILEEMF
 • poprawiono obsługę trybów MM_HIENGLISH, MM_HIMETRIC, MM_LOENGLISH, MM_LOMETRIC i MM_TWIPS funkcji SetMapMode()

Wersja 2.8.0.5 (24 listopad, 2010)
Wprowadzono:
 • Udoskonalony algorytm kompresji - zmniejszeniu ruchu sieciowego 5-25%
 • Domyślne blokowanie wykorzystania przez aplikację fontów ClearType (TM) - przy aplikacjach z dużą ilością tekstu zmniejsza ruch sieciowy wielokrotnie. Fonty ClearType można odblokować w interfejsie gte.exe (Allow ClearType) lub opcją -act
 • zmiany mające na celu przyśpieszenie pracy oprogramowania - m.in. asynchroniczna obsługa komunikacji sieciowej
 • Poprawki związane z odrysowywaniem okien aplikacji 32-bitowych na systemach 64-bitowych
 • dodatkowa optymalizacja ruchu sieciowego przy scroll'ach implementowanych przez wywołanie ScrollWindow/Ex/ScrollDC
 • Opcja "Optimize for drawing smoothess" (-smooth). Po jej włączeniu aplikacja preferuje szybkie wysyłanie zmian ekranu do gte.exe. Można w ten sposób uzyskać większą płynność rysowania grafiki (np. scroll'owanie tekstu) kosztem zwiększenia ruchu sieciowego i obciążenia procesora serwera
 • Poprawki związane z wirtualizacją desktopu aplikacji
 • Poprawki w funkcji TrackMouseEventEx() użytej wraz z SetCapture()
 • Poprawiona TApiGetRemoteIPAddr() i TApiGetRemoteIPPort() - po przejściu na pojedynczy port serwera (wersja 2.7.0.0) funkcje zwracały adres serwera Terminal, nie stacji terminalowej
 • Poprawki w Get/SetKeyboardState()/GetKeyState()
 • GetSystemMetrics(SM_REMOTESESSION) obecnie zwraca TRUE dla aplikacji wykonywanych terminalowo
 • Poprawka związana z identyfikacją pozycji menu typu OWNERDRAWN
 • wiele innych drobnych udoskonaleń i poprawek

Wersja 2.8.0.0 (24 września, 2010)
Wprowadzono:
 • Wprowadzono pełną wirtualizację rozmiaru desktopu aplikacji. Nie jest już wymagane aby rodzielczość ekranu serwera była niemniejsza niż klienta. Obecnie aplikacja widzi desktop o rozmiarach zgodnych z desktopem klienta
 • Rozwiązano pewne problemy związane z pracą z interfejsem MDI
 • Optymalizacje związane z odmalowywaniem okien
 • Poprawiono przekazywanie komunikatów Windows w ramach drzewa okien należących do różnych wątków (ważne przy osadzonych obiektach COM)
 • Poprawiono implementacje funkcji karetki w środowisku wielowątkowym
 • Poprawka w obsłudze standardowych scrollbarów na oknie głównym - odrysowywanie, pozycjonowanie
 • Poprawiona implementacja pozycji menu typu OWNERDRAWN/MF_POPUP
 • Poprawiona implementacja ScrollWindowEx() z przesunięciem okien potomnych
 • Poprawka w SetCapture() - lokalna generacja WM_MOUSEMOVE
 • Poprawki w funkcji TrackMouseEventEx()
 • Uwzględniono nieprostokątne rejony okna (zaokrąglone narożniki) w przypadku okien potomnych o ramce typu WS_THICKFRAME
 • Poprawiono przekazywanie adresu IP końcówki terminalowej do współpracującego serwera Mediator
 • wiele innych drobnych udoskonaleń i poprawek

Wersja 2.7.2.0 (10 sierpnia, 2010)
Wprowadzono:
 • Mechanizm umożliwiający przekierowanie użytkowników "w locie" do innego katalogu aplikacji
 • Możliwość tworzenia na desktopie zaszyfrowanych skrótów do uruchamiania aplikacji
 • W Linux'owym kliencie wprowadzona możliwość pracy ze stronami kodowymi DBCS
 • W Linux'owym kliencie poprawka eliminująca krótkie "zacięcia" podczas pracy
 • Usprawnione i poprawione wyświetlanie menu typu owner-drawn
 • Poprawka sekwencji połączenia z protokołem szyfrującym RSA - w niektórych przypadkach połączenie było niepotrzebnie odrzucane przez serwer z komunikatem "nieprawidłowy użytkownik lub hasło"
 • Obejście umożliwiające poprawną pracę z aplikacjami zakładającymi, że bitmapy DIB są zorganizowane "top-down" (problem odwróconych item'ów w niektórych menu Borlanda)
 • Ulepszona metoda wykrywania przez aplikację sytuacji rozłączenia klienta (problem zostających na serwerze aplikacji)
 • Usprawnione odrysowywanie okien - wyeliminowany zbędny komunikat WM_NCPAINT w aplikacjach pracujących z comctl32.dll w wersji >= 6
 • Zmieniony sposób oczekiwania na wiadomości w kolejce - generalnie przyśpiesza wykonanie aplikacji, zwłaszcza w wątkach pobocznych
 • Poprawiony błąd generujący GPF przy wychodzeniu z MS Word
 • Usunięty wyciek pamięci powstający przy kasowaniu okna z dołączonym menu
 • inne drobne udoskonalenia i poprawki

Wersja 2.7.1.0 (25 czerwca, 2010)
Wprowadzono:
 • Możliwość autoryzacji użytkowników Terminala przez Windows bez logowania się na podanego użytkownika
 • Dodatkowa autoryzacja użytkowników Terminala przez podanie grup do których powinni należeć (Domain Local Groups)
 • API do odczytywania w aplikacji nowych informacji logowania: TApiGetDomainName(), TApiGetAuthenticationMode(), TApiGetGroups() , xHarbour: TrmDomain(), TrmAuthMd(), TrmGroups()
 • Przykłady testcapi i testhbapi zmodyfikowane z wykorzystaniem nowych funkcji API
 • Terminal console dopuszcza obecnie tworzenie okien klasy "OleMainThreadWndClass" niezbędnych do pracy z OLE STA
 • W aplikacjach konsolowych Windows wprowadzono wsparcie dla natępujących stron kodowych DBCS: Traditional Chinese Big5 (950), Japanese Shift-JIS (932), Simplified Chinese GBK (936), Korean (949)
 • Poprawiono problem z przenoszeniem dzwięków funkcji MessageBox na terminal
 • Poprawiono działanie funkcję GetAsyncKeyState()
 • Przepisano sposób obsługi elementów menu typu owner drawn uzyskując lepszą wydajność
 • Poprawiony problem z pojawiającym się na serwerze oknem konsoli przy logowaniu Windows
 • Zmienione oznaczenie (znak graficzny) zdalnych okien
 • Opcja wywołania -WINLOGON zmieniona na -RUNASUSER
 • Jeżeli oprogramowanie nie może otworzyć drukarki terminala w trybie PRINTAR_ALL_ACCESS, to zamiast blędu przechodzi do trybu PRINTER_ACCESS_USE
 • Biblioteki API dla xHarbour 1.2.1.1 (xHarbour 1.2.1,Rev. 6686, CVS snapshot z 15.02.2010)
 • inne drobne zmiany i poprawki

Wersja 2.7.0.0 (26 kwietnia, 2010)
Wprowadzono:
 • Pracę wszystkich aplikacji za pośrednictwem jednego portu sieciowego serwera - łatwiejsza konfiguracja dostępu z sieci zewnętrznych
 • Zintegrowany z tmtool.exe edytor listy aplikacji, które mogą być uruchamiane terminalowo (allowed.aps).
  UWAGA! Mechanizm ograniczający możliwość uruchamiania aplikacji GUI jest teraz domyślnie włączony - przed uruchomieniem aplikacji konieczne jest jej dodanie do pliku allowed.aps korzystając z tmtool.exe!
 • Poprawkę w obsłudze okien ze stylem CS_PARENTDC
 • Mechanizm ułatwiający pracę aplikacji ANSI z biblioteką comctl32.dll wer. 6.0 (dotyczy kontrolki "Edit")
 • Kilka poprawek dotyczących pracy z programem Subiekt GT firmy InsERT S.A.

Wersja 2.6.0.0 (16 kwietnia, 2010)
Wprowadzono:
 • Eksperymentalna wersja klienta gte dla systemu Linux
 • Poprawkę eliminującą nadmierne wykorzystanie obiektów GDI w niektórych sytuacjach
 • Poprawkę w obsłudze okien ze stylem CS_PARENTDC
 • Optymalizacja przez eliminacje zbednego odrysowywania okien
 • Poprawki związane z pracą aplikacji stosujących mieszane (ANSI/UNICODE) subklasowanie okien
 • Poprawkę eliminujacę możliwość zawieszenia w pętli WM_PAINT
 • Poprawkę odświeżania ekranu po scroll

Wersja 2.5.1.0 (8 marca, 2010)
Wprowadzono:
 • Poprawkę w procedurze odczytu pliku konfiguracyjnego guiapp.cfg
 • Poprawki w sposobie obsługi menu zawierających pozycje typu owner-drawn
 • Poprawioną obsugę okien WS_EX_TOOLWINDOW będących dzieckiem desktopu
 • Poprawkę w serwerze zabezpieczającą przed błędem funkcji SearchPath. Zapobiega potencjalnemu zawieszeniu serwera przy starcie aplikacji.
 • Kontrolę zgodności wszystkich czterech cyfr wersji cnetlib.dll i gte.exe

Wersja 2.5.0.0a (18 luty, 2010)
Wprowadzono:
 • Poprawkę obsługi zdalnych menu. Uwaga: Konieczne jest korzystanie z klienta gte w wersji 2.5.0.0a.

Wersja 2.5.0.0 (11 luty, 2010)
Wprowadzono:
 • Poprawioną implementację niektórych hook'ow Windows (WH_MOUSE, WH_MOUSE_LL, WH_KEYBOARD, WH_KEYBOARD_LL)
 • Poprawną generację pliku manifest dla uruchamianego pliku EXE
 • Implementację funkcji SetPixelFormat()
 • Wymuszenie opcji -noprn (brak mapowania drukarek) jeżeli na kliencie nie ma zainstalowanej żadnej drukarki
 • Poprawki w przekazywaniu/ustawianiu bitmap opcji MENU
 • Nowy algorytm optymalizacji przesyłania zdarzeń myszki
 • Nową, domyślnie aktywną, opcję -mwmap umożliwiającą automatyczne tłumaczenie zdarzeń kółka myszki (WM_MOUSEWHEEL) na odpowiednie zdarzenia przewijania (WM_HSCROLL i WM_VSCROLL)
 • Poprawkę dotyczącą odświeżania zawartości okien potomnych MDI
 • Poprawkę dotyczącą obsługi nieprostokątnych rejonów okna
 • Inne poprawki

Wersja 2.4.5.0 (10 listopada, 2009)
Wprowadzono:
 • Dostosowanie do pracy z Windows 7
 • Poprawki wydajnościowe dla aplikacji GUI i konsoli Windows
 • Poprawka przetwarzania zdarzeń klawiatury konsoli - funkcje GetKeyboardState() i GetKeyState() powinny pracować poprawnie
 • Optymalizacja przetwarzania zdarzeń myszki konsoli - ogranicza ruch sieciowy do aplikacji
 • Inne drobne poprawki

Wersja 2.4.3.0 (17 lipca, 2009)
Wprowadzono:
 • poprawki w obsłudze interfejsu MDI
 • poprawki umożliwiające pracę z aplikacjami xBase++

Wersja 2.4.1.0 (22 czerwca, 2009)
Wprowadzono:
 • znaczne optymalizacje pracy terminala
 • drobne poprawki związane z funkcjonowaniem interfejsu graficznego

Wersja 2.4.0.0 (4 grudnia, 2008)
Wprowadzono:
 • możliwość szyfrowania transmisji algorytmami AES 128 bit, AES 256 bit i 3DES 192 bit
 • automatyczne dopasowanie układu klawiatury serwera do układu klawiatury klienta
 • zdalne drukowanie w trybie tekstowym przy wykorzystaniu interfejsu StartDocPrinter()/WritePrinter()/EndDocPrinter()
 • drobne poprawki związane z funkcjonowaniem interfejsu graficznego

Wersja 2.3.3.0 (23 września, 2008)
Wprowadzono:
 • funkcje TApiGetClientDir() oraz THbApiGetClientDir() w interfejsach rozszerzeń aplikacji

Wersja 2.3.2.2 (21 sierpnia, 2008)
Wprowadzono:
 • Terminal GUI: możliwość wykonywania aplikacji Windows z graficznym interfejsem użytkownika (GUI) oraz konsolowych
 • Terminal Console: możliwość wykonywania aplikacji konsolowych Windows

 Polish English
| Mapa serwisu | Ochrona prywatności | Notka prawna | Uwagi | wersja do druku  wyślij e-mail