OTC - Strona główna

  Download   |  Kontakt   |  Moje konto   |  Wyloguj się  

zalogowany: Gość / Guest
Aktualności
Kontakt
Dla akcjonariuszy
Referencje
Artykuły i prezentacje
Linki
 


Rewolucja w świecie MySQL!
Darmowy, nielimitowany Mediator dla MySQL dla aplikacji xHarbour, Harbour oraz Delphi!
Szczegóły w Aktualnościach.
Strona główna  »  O firmie  »  Dla akcjonariuszy

Informacje dla akcjonariuszy spółki OTC S.A.

Dane spółki:

OTC Spółka Akcyjna,
ul. Skotnicka 189, 30-394 Kraków

Spółka OTC S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia,
XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000102780, NIP 677-10-12-524, REGON: 350792139, kapitał zakładowy 500 000,00 zł

Księga rejestrowa spółki, informacje na temat zarządu, rady nadzorczej dostępne są w siedzibie spółki.

Dane kontaktowe dla akcjonariuszy:
email: office@otc.pl
telefon: +48 12 6263636

ZAWIADOMIENIE
Zarząd Spółki OTC S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się dnia 22 maja 2023 roku o godzinie 13:00 w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy Marszałka J. Piłsudskiego 17.
Proponowany porządek obrad, sprawozdanie finansowe oraz pozostałe dokumenty Spółki do wglądu znajdują się w biurze handlowym OTC S.A. w Krakowie przy ulicy Skotnickiej 189.

Kraków, 15.04.2023r.


Piąte Wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Zarząd Spółki pod firmą OTC S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki w Krakowie, ul. Chełmońskiego 248, 31-348 Kraków.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z w/w art. 16 ustawy, spółka zobowiązana jest wezwać akcjonariuszy pięciokrotnie, w związku z czym niniejsze wezwanie jest piątym i ostatnim z wymaganych pięciu.

Informację o wezwaniu udostępnia się na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od pierwszego wezwania.

Złożenie dokumentów akcji (odcinka zbiorowego) odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem.

Kraków, 17.12.2020r.


Czwarte Wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Zarząd Spółki pod firmą OTC S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki w Krakowie, ul. Chełmońskiego 248, 31-348 Kraków.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z w/w art. 16 ustawy, spółka zobowiązana jest wezwać akcjonariuszy pięciokrotnie, w związku z czym niniejsze wezwanie jest czwartym z wymaganych pięciu. Kolejne wezwania zostaną dokonane w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie.

Informację o wezwaniu udostępnia się na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od pierwszego wezwania.

Złożenie dokumentów akcji (odcinka zbiorowego) odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem.

Kraków, 26.11.2020r.


Trzecie Wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Zarząd Spółki pod firmą OTC S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki w Krakowie, ul. Chełmońskiego 248, 31-348 Kraków.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z w/w art. 16 ustawy, spółka zobowiązana jest wezwać akcjonariuszy pięciokrotnie, w związku z czym niniejsze wezwanie jest trzecim z wymaganych pięciu. Kolejne wezwania zostaną dokonane w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie.

Informację o wezwaniu udostępnia się na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od pierwszego wezwania.

Złożenie dokumentów akcji (odcinka zbiorowego) odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem.

Kraków, 2.11.2020r.


Drugie Wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Zarząd Spółki pod firmą OTC S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki w Krakowie, ul. Chełmońskiego 248, 31-348 Kraków.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z w/w art. 16 ustawy, spółka zobowiązana jest wezwać akcjonariuszy pięciokrotnie, w związku z czym niniejsze wezwanie jest drugim z wymaganych pięciu. Kolejne wezwania zostaną dokonane w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie.

Informację o wezwaniu udostępnia się na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od pierwszego wezwania.

Złożenie dokumentów akcji (odcinka zbiorowego) odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem.

Kraków, 12.10.2020r.


Pierwsze Wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Zarząd Spółki pod firmą OTC S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki w Krakowie, ul. Chełmońskiego 248, 31-348 Kraków.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z w/w art. 16 ustawy, spółka zobowiązana jest wezwać akcjonariuszy pięciokrotnie, w związku z czym niniejsze wezwanie jest pierwszym z wymaganych pięciu. Kolejne wezwania zostaną dokonane w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie.

Informację o wezwaniu udostępnia się na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od pierwszego wezwania.

Złożenie dokumentów akcji (odcinka zbiorowego) odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem.

Kraków, 21.09.2020r.

 Polish English
| Mapa serwisu | Ochrona prywatności | Notka prawna | Uwagi | wersja do druku  wyślij e-mail