OTC - Strona główna

  Download   |  Kontakt   |  Moje konto   |  Wyloguj się  

zalogowany: Gość / Guest
FAQ
Zgłaszanie problemów
Rozwój wersji - Mediator
Rozwój wersji - Terminal
Rozwój wersji - Terminal GUI & Console
 


Rewolucja w świecie MySQL!
Darmowy, nielimitowany Mediator dla MySQL dla aplikacji xHarbour, Harbour oraz Delphi!
Szczegóły w Aktualnościach.
Strona główna  »  Pomoc  »  Rozwój wersji - Terminal

Rozwój wersji - Terminal

Wersja 4.0.1.0 (19 marzec, 2024)
Wprowadzono:

 • zmiany dotyczą głównie elementów Terminal GUI

Wersja 3.9.9.4 (22 październik, 2022)
Wprowadzono:
 • zmiany dotyczą głównie elementów Terminal GUI

Wersja 3.9.9.2 (7 kwietnia, 2022)
Wprowadzono:
 • zmiany dotyczą głównie elementów Terminal GUI

Wersja 3.9.8.3 (29 grudnia, 2020)
Wprowadzono:
 • zmiany dotyczą głównie elementów Terminal GUI

Wersja 3.9.6.1 (29 maj, 2018)
Wprowadzono:
 • zmiany dotyczą głównie elementów Terminal GUI

Wersja 3.9.4.9 (12 marca, 2018)
Wprowadzono:
 • zmiany dotyczą głównie elementów Terminal GUI

Wersja 3.9.4.4 (17 listopada, 2017)
Wprowadzono:
 • zmiany dotyczą głównie elementów Terminal GUI

Wersja 3.9.4.2 (25 sierpnia, 2017)
Wprowadzono:
 • zmiany dotyczą głównie elementów Terminal GUI

Wersja 3.9.3.3 (31 stycznia, 2017)
Wprowadzono:
 • zmiany dotyczą głównie elementów Terminal GUI

Wersja 3.9.1.1 (6 czerwca, 2016)
Wprowadzono:
 • zmiany dotyczą głównie elementów Terminal GUI

Wersja 3.9.0.0c (1 kwietnia, 2016)
Wprowadzono:
 • zmiany dotyczą głównie elementów Terminal GUI

Wersja 3.7.4.0 (17 kwietnia, 2015)
Wprowadzono:
 • zmiany dotyczą głównie elementów Terminal GUI

Wersja 3.7.0.0 (7 październik, 2014)
Wprowadzono:
 • zmiany dotyczą głównie elementów Terminal GUI

Wersja 3.5.8.1 (5 marca, 2014)
Wprowadzono:
 • wsparcie dla Harbour 3.2.0 (ChangeLog 2014-01-03): Build 3201

 • wsparcie dla xHarbour 1.2.2 (ChangeLog 9719 2012-09-29) Build 1220

 • biblioteki dla Visual Studio 2010+ (Harbour 3.2.0, xHarbour 1.2.2)

 • 64-bitowe biblioteki i te32.exe dla Harbour 3.2.0

 • obsługa unikodowego bufora konsoli dla Harbour 3.2.0

Wersja 3.5.3.3 (21 maja, 2013)
Wprowadzono:
 • zmiany dotyczą głównie elementów Terminal GUI

Wersja 3.5.3.1 (19 kwietnia, 2013)
Wprowadzono:
 • zmiany dotyczą głównie elementów Terminal GUI

Wersja 3.5.2.0 (18 luty, 2013)
Wprowadzono:
 • poprawiona obsługa użytkowników active directory na Windows Server 2012 i Windows 8

 • zwiększona szybkość równoczesnego uruchamiania wielu aplikacji na systemach wieloprocesorowych (wyłącznie klient te.exe i te32.exe)

 • możliwość przypisywania udostępnianych aplikacji Terminal użytkownikowm Windows

 • nowa opcja "Transmisja/Czekaj na połączenie" (-cntout), umożliwiająca zdefiniowanie jak długo będą ponawiane próby połączenia się z serwerem Terminal (użyteczna przy serwerach wybudzanych nadchodzącym połączeniem IP)

 • poprawki w działaniu farmy serwerów Terminal

 • poprawka umożliwiająca korzystanie z kont użytkowników zawierających w nazwie spację

 • poprawki w sysemie haseł użytkowników Terminal

 • inne drobne poprawki

Wersja 3.4.1.0 (19 czerwca, 2012)
Wprowadzono:
 • farmy serwerów Terminal z równoważeniem obciążenia (load-balancing).
  Obecnie, do 64 serwerów Terminal można połączyć w grupę obsługującą aplikacje użytkownika. Właściwy serwer jest wybierany automatycznie w chwili gdy klient łączy się z dowolnym serwerem farmy. Równoważenie obciążenia bazuje na zadeklarowanych względnych wydajnościach serwerów oraz, ewentualnie, na faktycznym obciążeniu procesorów serwerów.

 • możliwość indywidualnego udostępnienia aplikacji dla poszczególnych użytkowników Terminal

 • wprowadzona możliwość zmiany hasła przez użytkownika z poziomu klienta txhb, thb, tcl

 • nowy, szyfrowany plik dziennika z informacjami dotyczącymi wszystkich zmian haseł

 • nowy program tdecode.exe do deszyfrowania pliku dziennika haseł


Wersja 3.3.1.0 (20 kwietnia, 2012)
Wprowadzono:
 • opcja zapobiegająca przejściu klienta w stan wstrzymania (x/Harbour)

 • poprawki w drukowaniu (Harbour)

Wersja 3.2.0.0 (12 stycznia, 2012)
Wprowadzono:
 • dodano funkcje TrmSetFont() i TrmSetPalette() do zmiany czcionki i palety kolorów na konsoli (wyłącznie dla Harbour, xHarbour)

 • dodano funkcję TrmRGB() do przeliczania składowych kolorów R, G, B na wartość COLORREF przekazywaną do funkcji TrmSetPalette()

 • dodano funkcję TrmMobileCP() do zmiany strony kodowej na terminalu mobilnym (Windows Mobile/CE)

Wersja 3.1.0.2 (29 sierpnia, 2011)
Wprowadzono:
 • dodana wersja bibliotek Harbour dla Harbour 3.0

 • dodana wersja bibliotek xHarbour dla xHarbour 1.2.1 Rev 9382 (żródła SVN z 18.07.2011)

 • wsparcie dla Windows CE 6.0

Wersja 3.1.0.1 (27 lipca, 2011)
Wprowadzono:
 • zmiany dotyczą jedynie elementów Terminal GUI


Wersja 3.0.0.0a (1 kwietnia, 2011)
Wprowadzono:
 • poprawki związane z automatyczną aktualizacją klienta Clipper (Te.exe) na Vista i Win7. Wykorzystywany przez klienta sterownik omvdd.dll został podzielony na minimalistyczny sterownik netdsp.dll który umieszczany jest w \windows\system32 przez instalator i nie podlega automatycznej aktualizacji oraz właściwy sterownik omvnet.dll umieszczany w katalogu razem z te.exe i aktualizowany automatycznie


Wersja 3.0.0.0 (18 marca, 2011)
Wprowadzono:
 • automatyczną aktualizację plików klienta z serwera Terminal z możliwością aktualizacji własnych plików użytkownika (patrz tguimigra_pl.pdf)

 • nowy graficzny klient z edycją parametrów startowych dla aplikacji Clipper/xHarbour/Harbour działający na Windows i Linux

 • możliwość łatwego tworzenia skrótów jawnych i zaszyfrowanych do startu aplikacji z klienta Windows i Linux

 • możliwość korzystania z symbolicznego adresu serwera dla klienta Clipper

 • ujednolicono większość parametrów dostępnych z linii komend dla klienta Clipper/xHarbour/Harbour

 • ujednolicono logi klienta - wszystkie aplikacje korzystają z Terminal\Client\Logs\tcllog.txt

 • nowe instalatory:
  - główny instalator Windows zawierający serwera, klienta, dokumentację i pliki developerskie
  - minimalny instalator klienta Windows
  - minimalny instalator klienta Linux


Wersja 2.8.0.7 (19 stycznia, 2011)
Wprowadzono:
 • poprawiono detekcję wymuszonego rozłączenia aplikacji - w wersjach wcześniejszych aplikacje mogły sporadycznie zostawać na serwerze po rozłączeniu terminala


Wersja 2.8.0.5 (24 listopad, 2010)
Wprowadzono:
 • zmiany dotyczą jedynie elementów Terminal GUI


Wersja 2.8.0.0 (24 września, 2010)
Wprowadzono:
 • Poprawiono przekazywanie adresu IP końcówki terminalowej do współpracującego serwera Mediator


Wersja 2.7.2.0 (10 sierpnia, 2010)
Wprowadzono:
 • Mechanizm umożliwiający przekierowanie użytkowników "w locie" do innego katalogu aplikacji

 • Zmieniono wzory skryptów linkujących aplikację. Dla zapewnienia pełnej stabilności, aplikacje 32-bitowe powinny być linkowane w trybie multi-threaded

 • Poprawka zachowania w przypadku niezgodności wersji klienta i serwera

 • Poprawka sekwencji połączenia z protokołem szyfrującym RSA - w niektórych przypadkach połączenie było niepotrzebnie odrzucane przez serwer z komunikatem "nieprawidłowy użytkownik lub hasło"


Wersja 2.7.1.0 (25 czerwca, 2010)
Wprowadzono:
 • Możliwość autoryzacji użytkowników Terminala przez Windows (active directory)

 • Dodatkowa autoryzacja użytkowników Terminala przez podanie grup do których powinni należeć (Domain Local Groups)

 • API do odczytywania w aplikacji nowych informacji logowania: TrmDomain(), TrmAuthMd(), TrmGroups()


Wersja 2.7.0.0a (11 maja, 2010)
Wprowadzono:
 • W bibliotekach Harbour 2.0: poprawkę dotyczącą konwersji wyświetlanych znaków o kodach > 127

 • Uaktualniono dokumentację serwera Terminal


Wersja 2.7.0.0 (26 kwietnia, 2010)
Wprowadzono:
 • Pracę wszystkich aplikacji za pośrednictwem jednego portu sieciowego serwera - łatwiejsza konfiguracja dostępu z sieci zewnętrznych

 • Zintegrowany z tmtool.exe edytor listy aplikacji, które mogą być uruchamiane terminalowo (allowed.aps)


Wersja 2.6.0.0 (16 kwietnia, 2010)
Wprowadzono:
 • Wersje bibliotek Terminala dla Harbour 2.0

 • Wersje bibliotek Terminala dla xHarbour 1.2.1.1 (xHarbour 1.2.1,Rev. 6686, CVS snapshot z 15.02.2010)

 • Implementacja funkcji TrmPlaySnd() i TrmGetBatt() dla klienta Linux (te32)


Wersja 2.5.0.0 (11 luty, 2010)
Wprowadzono:
 • Nowa opcja (/TMT=xxxx) Terminal.exe umożliwiająca zdefiniowanie portu do komunikacji z narzędziem TMTool

 • Częściową obsługę myszy w kliencie WinCE (LBUTTONDOWN, LBUTTONUP, LDBLCLK)

 • Implementacja funkcji TrmGetFile(), TrmPutFile() oraz TONE() dla terminala WinCE

 • Implementacja funkcji TrmPlaySnd() do odtwarzania zadanych dźwięków w kliencie Windows oraz WinCE

 • Implementacja funkcji TrmFDOpen() i TrmFDSave() do obsługi FileDialog w Windows oraz WinCE

 • Implementacja funkcji TrmGetBatt() zwracającą stan baterii na kliencie Windows oraz WinCE

 • Wersje bibliotek zgodne z Mediatorem 5.0. Biblioteki zgodne ze starszymi wersjami Mediatora umieszczono w podkatalogu LIB\OLDMED

 • Inne drobne poprawki


Wersja 2.4.5.0 (10 listopada, 2009)
Wprowadzono:
 • Poprawki instalatora umożliwiające instalację i pracę na Windows 7


Wersja 2.4.4.0 (30 września, 2009)
Wprowadzono:
 • W 16-bitowej wersji dołożono w kliencie opcje /PRB i /S umożliwiające zapobieganie fragmentowaniu zdalnych wydruków

 • xHabour 1.2.1 i późniejsze - poprawka funkcji SaveScreen() i RestScreen() zwišzana z nową architekturą GT

 • te.exe i te32.exe - dołożone wyświetlanie litery wersji programu

 • te32.exe - dołożone wyświetlanie nazwy niezdefiniowanego symbolu przy użyciu TrmTrmRPC()

 • te32.exe - po nieudanym połączeniu do serwera wyświetlana jest wersja pracującego serwera Terminal


Wersja 2.4.3.0j (10 września, 2009)
Wprowadzono:
 • Poprawka klienta te32.exe dla xHarbour/Harbour. W wersji 2.4.3.0 i 2.4.3.0i te32.exe wysyłało do aplikacji bardzo dużo zbędnych pakietów statusu. Zaleca się natychmiastową wymianę te32.exe na wersję 2.4.3.0j


Wersja 2.4.3.0i (2 września, 2009)
Wprowadzono:
 • Wsparcie dla biblioteki okienkowej CT.LIB dla xHarbour 1.2.1


Wersja 2.4.3.0 (17 lipca, 2009)
Wprowadzono:
 • Obsługa myszki w aplikacjach xHarbour od wersji 0.996


Wersja 2.4.1.0 (22 czerwca, 2009)
Wprowadzono:
 • wersje bibliotek dla xHarbour 1.2.1 (wsparcie dla nowego interfejsu GT)

 • drobne poprawki w protokołach komunikacyjnych


Wersja 2.4.0.0 (4 grudnia, 2008)
Wprowadzono:
 • możliwość szyfrowania transmisji algorytmami AES 128 bit, AES 256 bit i 3DES 192 bit

 • wersje bibliotek dla Visual C++ 2005 (8.0)


Wersja 2.3.3.0 (23 września, 2008)
Wprowadzono:
 • funkcję TrmExtInkey umożliwiającą sterowanie zachowaniem odczytu klawiatury w te32. Można niezależnie zmieniac kody zwracane przez klawisze z Shift i litery z Control.

 • poprawiono możliwość pracy serwera na Windows 2008/Vista ( w wersji 2.3.2.2 był z tym problem)


Wersja 2.2.8.0 (14 stycznia, 2008)
Wprowadzono:
 • dostosowanie do wersji xHarbour 1.0

 • ograniczenie maksymalnej liczby zalogowanych sesji indywidualnie dla każdego konta terminala


Wersja 2.2.7.1 (18 stycznia, 2007)
Wprowadzono:
 • dostosowanie do wersji xHarbour 0.99.7 (Beta-1.7)

 • możliwość wymuszania zmiany haseł użytkowników co zadaną liczbę dni

 • możliwość blokowania konta użytkownika po wybranej ilości błędnych loginów

 • możliwość blokowania zmiany hasła na takie samo w określonym czasie

 • funkcja TrmNupadCm(.T.) wymuszająca zwracanie kodu przecinka po naciśnienciu klawisza 'Del' klawiatury numerycznej przy aktywnym 'NumLock'


Wersja 2.2.6.1 (10 marca, 2006)
Wprowadzono:
 • dostosowanie do wersji xHarbour 0.99.6 (Beta-1.6)

 • nowy klient terminala na platformy Pocket PC 2003(SE) oraz Windows CE .NET 4.2. Współpracuje wyłącznie z aplikacjami xHarbour

 • nowa opcja umożliwiająca przypisanie aplikacji do procesorów w momencie startu

 • poprawiony algorytm uruchamiania aplikacji umieszczonych w pliku allowed.aps - obecnie można używać parametrów wywołania

 • poprawiono możliwość zabijania aplikacji przy użyciu te /kill or te32 -kill

 • poprawiono problem z drukowaniem na drukarce podpiętej do stacji terminalowej z Win98 z wyłączonym buforowaniem wydruków

 • poprawiono problem 100% obciążenia CPU przez te32 na stacji terminalowej z systemem Win98/Me

 • wprowadzono kilka poprawek zmniejszających niebezpieczeństwo utraty połączenia

 • tmtool - poprawiono algorytm 'kill session'

 • tmtool - poprawiono sposób wyświetlania i sortowania list


Wersja 2.2.4.1 (10 czerwca, 2005)
Wprowadzono:
 • automatyczne logowanie błędów w aplikacji (trmaperr.tlg) i te (trmteerr.tlg)

 • wersja xHarbour: dodano funkcję TrmIsPrinter() - zdalny odpowiednik działającej lokalnie funkcji IsPrinter()

 • wersja xHarbour: zaimplementowano automatyczne przekazywanie polecenia SET DEVICE TO PRINTER na zdalną drukarkę terminala

 • poprawkę umożliwiającą wielokrotne wywoływanie różnych exeków z terminala -w przypadku włączonego szyfrowania było to niemożliwe

 • wersję bibliotek dla xHarbour 0.99.5


Wersja 2.2.3.0 (5 kwietnia, 2005)
Wprowadzono:
 • poprawiony algorytm oddawania czasu procesora przy odczycie klawiatury. Poprzedni algorytm mógł wprowadzać znaczne spowolnienie pracy aplikacji, zwłaszcza w tych miejscach gdzie klawiatura jest często sprawdzana np. w celu wykrycia naciśnięcia ESC.
  UWAGA!
  Poprawka tego błędu dostępna jest również w starszych wersjach i jest udostępniana na żądanie nawet przy braku wykupionej asysty

 • wersja xHarbour: udoskonalony algorytm odświeżania ekranu. Obecnie aplikacja pracuje szybciej i generuje mniejszy ruch sieciowy

 • wersja xHarbour: wprowadzono automatyczne przekierowanie portów LPT1-LPT3 serwera na odpowiednie porty terminala. Aby wyłączyć tę funkcję należy uruchamiać te32.exe z parametrem -NOP

 • wersja bibliotek dla xHarbour 0.99.4


Wersja 2.2.1.0 (10 stycznia, 2005)
Wprowadzono:
 • poprawki umożliwiające pracę z WinXP SP2

 • wersje bibliotek dla xHarbour 0.99.3

 • możliwość pracy wielu Terminali na wspólnym pliku konfiguracyjnym (wspólne konta użytkowników i hasła)

 • nowy algorytm szyfrowania haseł, możliwość "wymuszania" zmiany i "mocnych" haseł

 • poprawkę funkcji TrmPutFile() i TrmGetFile() - przy przesyłaniu skompresowanego pliku i włączonej kompresji mogło następować nagłe rozłączenie połączenia

 • automatyczne przekierowanie wydruków aplikacji na terminal w wersji xHarbour

 • zwiększono częstotliwość wysyłania zmian ekranu


Wersja 2.0.2.1 (8 lipca, 2004)
Wprowadzono:
 • bardzo efektywną kompresję transmisji sieciowej pomiędzy te i aplikacją

 • wersje bibliotek dla xHarbour 0.99 (Beta-1)

 • poprawkę przyśpieszającą rozpoczęcie drukowania

 • w wersji 32-bitowej (te32) poprawkę zwiększającą częstotliwość odczytywania znaków z klawiatury. Przy automatycznym podawaniu znaków (np. z czytnika kodu kreskowego) niektóre mogły ginąć

 • redukcję zajętości segmentu DGROUP w aplikacji CA-Clipper i te.exe o ok 2.5 KB


Wersja 2.0.1.1 (18 marca, 2004)
Wprowadzono:
 • wsparcie dla konsolowych aplikacji xHarbour/Harbour. 32-bitowe emulatory terminala dla Windows (te32.exe)

 • eksperymentalna wersja emulatora terminala (te32) dla Linuksa

 • funkcja importu i eksportu użytkowników serwera Terminal

 • możliwość definiowania listy aplikacji które mogą być uruchamiane za pośrednictwem serwera Terminal

 • zmiana sposobu oddawania czasu procesora po stronie aplikacji - ważne na niektórych wieloprocesorowych serwerach z procesorami Xeon

 • inne drobne udoskonalenia i poprawki


Wersja 1.3.6.x
Wprowadzono:
 • możliwość administracyjnego "zabijania" sesji użytkowników z poziomu terminala (te.exe)

 • obejście błędu podsystemu DPMI powodujące GPF przy próbach drukowania na Windows XP i niektórych Windows 2000


Wersja 1.3.5.x
Wprowadzono:
 • możliwość zdalnego konfigurowania/zmiany opcji serwera Terminal przy użyciu programu TMT (Terminal Management Tool)

 • dodanie funkcji TrmFlPrint() umożliwiającej przesłanie i wydrukowanie pliku na terminalu


Wersja 1.3.4.x
Wprowadzono:
 • możliwość definiowania ograniczeń logowania dla użytkowników - każde konto może zostać założone bez ograniczeń, ewentualnie z ograniczeniem do tylko jednej sesji w danym czasie lub z ograniczeniem do logowania się tylko z jednego komputera

 • możliwość pracy serwera Terminal jako usługa Windows NT/200x/XP

 • możliwość ograniczenia wielkości pakietów komunikacyjnych przesyłanych między terminalem i aplikacją (opcja /PKTn do te.exe)


Wersja 1.3.3.x
Wprowadzono:
 • możliwość automatycznego wyłączenia (shutdown) serwera Terminal o zadanej porze w określone dni tygodnia

 • optymalizację zajmowanych przez serwer zasobów (jeden listener wspólny dla TCP/IP i IPX/SPX)

 • rozbudowaną diagnostykę i szczegółowe kody zdarzeń i błędów podczas logowania użytkowników

 • modyfikację algorytmu rozpoznawania zakończenia pracy przez aplikację

 • dodanie w te.exe zabezpieczenia przed przepełnieniem bufora wysyłanych do aplikacji klawiszy ("Connection closed on send" przy dłuższym przytrzymaniu klawisza i wolnym łączu)


Wersja 1.3.2.x
Wprowadzono:
 • monitor sesji

 • dwa sposoby licencjonowania - na sesje (każde okno terminala jest traktowane jak osobna licencja) i na urządzenia (wszystkie okna terminala uruchomione na jednej stacji roboczej traktowane są jako jedna licencja)

 • zapisywanie do oddzielnego dziennika zdarzeń związanych z aktywnością użytkowników (logowanie, wylogowanie)

 • poprawkę związaną z możliwością blokowania się połączeń nowych użytkowników w sieciach o niskiej przepustowości i o dużej stopie błędów

 • usprawnienie listenera (po wystąpieniu błędu sieciowego podejmuje próbę dalszej pracy)

 • optymalizację logowania się nowych użytkowników i uruchamiania kolejnych aplikacji

 • możliwość zmiany hasła użytkownika z poziomu te.exe (opcja /CHPWD)

 Polish English
| Mapa serwisu | Ochrona prywatności | Notka prawna | Uwagi | wersja do druku  wyślij e-mail