OTC - Strona główna

  Download   |  Kontakt   |  Moje konto   |  Wyloguj się  

zalogowany: Gość / Guest
FAQ
Zgłaszanie problemów
Rozwój wersji - Mediator
Rozwój wersji - Terminal
Rozwój wersji - Terminal GUI & Console
 


Rewolucja w świecie MySQL!
Darmowy, nielimitowany Mediator dla MySQL dla aplikacji xHarbour, Harbour oraz Delphi!
Szczegóły w Aktualnościach.
Strona główna  »  Pomoc  »  Rozwój wersji - Mediator

Rozwój wersji - Mediator

Wersja 5.2.4.0 (20 lutego, 2017)

Wprowadzono:

 • testowe wsparcie dla MS SQL 2016
 • drobne udoskonalenia i proprawki

Wersja 5.2.3.0 (9 marca, 2015)

Wprowadzono:
 • nowe funkcje: MedTbUsers(), MedMrkSQL(), MedMrkOrd(), MedMrkActv()
 • PostgreSQL Native - poprawka na odczyt binarnych pól memo
 • Mediator dla MS SQL Server - wprowadzono możliwość wypełniania pól organizacyjnych tablicy (RECNO, IE$x) przez triggery bazodanowe
 • wprowadzenie możliwości definiowania tymczasowego porządku dla tablicy przy użyciu tablicy znaczników (funkcje MedMrkActv() i pokrewne)
 • testowe wsparcie dla MS SQL 2014
 • drobne udoskonalenia i proprawki

Wersja 5.2.0.0 (14 marca, 2014)

Wprowadzono:
 • testowe wsparcie dla Oracle 12c
 • nowe funkcje: MedIdxOpt, MedC1AsLog
 • wsparcie dla Harbour 3.2.0 (ChangeLog 2014-01-03): Build 3201
 • wsparcie dla xHarbour 1.2.2 (ChangeLog 9719 2012-09-29) Build 1220
 • biblioteki dla Visual Studio 2010+ (Harbour 3.2.0, xHarbour 1.2.2)
 • 64-bitowe biblioteki dla Harbour 3.2.0
 • drobne udoskonalenia i proprawki

Wersja 5.1.1.2 (17 kwietnia, 2013)

Wprowadzono:
 • nowe funkcje: MedSvMaint, MedExOpInf, MedDelMode, MedClTrace
 • zapisywanie założonych blokad przez MMT
 • możliwość dokładniejszego śledzenia pracy serwera
 • poprawki w obsłudze LOB dla MS SQL Server
 • drobne udoskonalenia i proprawki

Wersja 5.0.4.0 (19 kwietnia, 2012)

Wprowadzono:
 • nowe funkcje: MedKillSes, MedGetSLst, MedGetSNum, MedTabTemp, MedStTbsp, MedGetLAll, MedConNetA, MedConSock, MedConCS
 • możliwość implementacji kolumn dla indeksów wyrażeniowych jako kolumn wirtualnych w Oracle (MedIdxSQL)
 • testowe wsparcie dla Harbour 3.0/MinGW
 • testowe wsparcie dla MS SQL Server 2012
 • dostosowanie niektórych funkcji klienta 32-bitowego do pracy w wielu wątkach aplikacji
 • w serwerze Mediator - w celu lepszej diagnostyki wprowadzono śledzenie obecności procesów serwera
 • drobne udoskonalenia i proprawki

Wersja 5.0.3.1 (29 sierpień, 2011)

Wprowadzono:
 • wsparcie dla Harbour 3.0
 • wsparcie dla xHarbour 1.2.1 Rev. 9382 (żródła SVN z 18.07.2011)

Wersja 5.0.3.0 (23 marzec, 2011)

Wprowadzono:

 • obsługę baz UNICODE z aplikacji xHarbour/Harbour
  - dodatkowy parametr do funkcji MedLogin() określa czy dane maja byc przesyłane do/z aplikacji w postaci UNICODE
  - praca na bazie UNICODE z różnymi stronami kodowymi aplikacji klienckich (aplikacje wielojęzykowe na wspólnej bazie danych)
  - automatyczna konwersja ze strony kodowej aplikacji klienta na stronę kodową bazy (UNICODE)
  - funkcja MedSetDefColEnc() umożliwiajaca podanie domyślnego typu (sposobu kodowania) pól znakowych w bazie
  - zmodyfikowana MedColAdd() umożliwia sterowanie sposobem kodowania wartości znakowych w dodawanych kolumnach
  - nowe lub zmodyfikowane funkcje MedSqlParA(), MedSqlParEx(), MedSetSqlEnc() umozliwiają precyzyjne sterowanie sposobem kodowania parametrów i rezultatów zapytań SQL

 • zmieniono protokół komunikacyjny na 32-bitowy, co umożliwiło zniesienie lub podniesienie w aplikacjach xHarbour/Harbour dotychczas obowiązujacych limitów:
  - bufor komunikacyjny zwiększono z 64 KB do 512 KB, co umożliwia szybszą komunikację i ściąganie większej liczby rekordów jednym poleceniem
  - maksymalny rozmiar rekordu podniesiono z 64 KB do 512 KB
  - maksymalną wielkość pola znakowego zwiększono do 64 KB (o ile baza danych dopuszcza)
  - maksymalny rozmiar parametrów SQL zadawanych MedSqlPar/A/Ex zwiększono z 32KB do 256 KB
  - maksymalna długość tekstu SQL była 20KB, obecnie wraz z parametrami - 512 KB
  - nowa funkcja MedClpComp() umożliwia wymuszenie starych limitów w aplikacjach xHarbour/Harbour, co może byc przydatne jeżeli na tych samych danych pracują aplikacje CA-Clipper

 • wersja serwera dla MySQL korzystająca z natywnej biblioteki klienta dla Windows i Linux (wersja z dostępem ODBC jest nadal dostępna nieodpłatnie)

 • wersja serwera dla PostgreSQL korzystająca z natywnej biblioteki klienta dla Windows i Linux

 • dodatkowe możliwości monitorowania sesji w programie mmt.exe:
  - podgląd wykonywanego rozkazu
  - podgląd poprzednio wykonywanego rozkazu
  - śledzenie wielkości zaalokowanej dla sesji pamięci

 • opcja w serwerze Mediator dla Oracle umożliwiająca permanentne usuwanie kasowanych tablic

Wersja 4.3.3.1 (10 październik, 2010)

Wprowadzono:

 • Nowe funkcje MedPrepStmt(), MedExecStmt(), MedFreeStmt() do wykonywania preparowanych poleceń SQL

 • Nowa funkcja MedNoGoTop() umożliwiająca optymalizację sekwencji ze zbędnymi poleceniami GO TOP

 • Nowe funkcje MedLobNew(), MedLobClse(), MedLobDel(), MedLobOpen(), MedLobRead(), MedLobWrt(), MedLobNull(), MedLobErr() - testowe wsparcie dla obsługi pól o zmiennej długości (BLOB/CLOB) dla Oracle i MS SQL

 • MS SQL - opcja umożliwiająca przestawianie filtrowania rekordów DELETED z serwera SQL na serwer Mediator. Umożliwia obejście problemu, w rzadkich przypadkach gdy optymalizator MS SQL, w wyniku zastosowania statystyk pochodzących od wykonania zapytań zewnętrznych, wybiera błędne plany wykonania poleceń SQL generowanych przez Mediatora. Problem może się przejawiać gwałtownym spowolnieniem pracy na tablicach, na których wykonywane są zewnętrzne zapytania SQL

 • MMT - dodano informację dotyczącą ostatnio wykonywanego w ramach sesji polecenia

 • xbAPI/xhbcom.dll - rozszerzono typy akceptowanych przez metody parametrów o obiekty typu VARIANT zawierające obiekty typu VARIANT. Przykładem takiego typu jest data przekazywana ze skryptu PHP

 • xbapi/Delphi - interfejs dostosowano do pracy z UNICODE na poziomie aplikacji Delphi, wsparcie dla Delphi2009

 • xbAPI - usunięto błąd pozostawiający niewielkie bloki niezwolnionej pamięci zawierające aliasy otwieranych tablic

 • PostgreSQL - poprawki związane z tworzeniem tablic i kasowaniem indeksów na kontach innych niż domyślnePostgreSQL - poprawki związane z tworzeniem tablic i kasowaniem indeksów na kontach innych niż domyślne

 • zalecane skrypty linkujące aplikacji zmieniono tak aby korzystały z bibliotek wielowątkowych.
  Ważne, ze względu na możliwe problemy wynikające z wykorzystania niesekwencjonowanego stosu w wielowątkowej aplikacji: zawieszenia, GPF i.t.p. Aplikacja pracująca z Mediatorem jest zawsze wielowątkowa, ze względu na uruchamiany automatycznie wątek pomocniczy

 • inne drobne poprawki


Wersja 4.3.2.0 (26 luty, 2010)

Wprowadzono:

 • Biblioteki klienta dla Harbour 2.0 dla Windows i Linux

 • Biblioteki klienta dla xHarbour 1.2.1.1 (xHarbour 1.2.1,Rev. 6686, CVS snapshot z 15.02.2010)

 • Poprawka umożliwiająca poprawną pracę obiektu TbrowseDB() z domyślnym blokiem skipblock

 • Implementację DbInfo(DBI_ISREADONLY)

 • Implementację DbRecordInfo(DBRI_DBASELOCK)

 • Poprawkę związaną z obsługą błędu zgłaszanego przez bazę danych przy modyfikacji rekordu

 • Implementacja funkcji DbRename()

 • Poprawka wartości zwracanych przez DbExists() i DbDrop()


Wersja 4.3.1.1 (5 października, 2009)

Wprowadzono:

 • Biblioteki klienta dla Harbour 1.0.1

 • Poprawka w funkcji MedSetOFil() - eliminacja GPF przy ustawianiu bardzo długich filtrów

 • Rozbudowa interfejsów xbAPI (Delphi/COM/C++). M. in. wprowadzenie metod HbConnection.SetValidWorkareas() i HbConnection.CloseAllWorkareas()

 • Inne drobne poprawki


Wersja 4.3.0.0 (21 kwietnia, 2009)

Wprowadzono:

 • Dostosowanie do wersji xHarbour 1.2.1

 • Dostosowanie do wersji Harbour 1.0

 • 64-bitowa wersja serwera Mediator dla MS SQL

 • Dostosowanie serwera Mediator do pracy z MS SQL Server 2008

 • Dodanie bibliotek klienta Mediator dla MSVC 2005, czyli MSC 8.0

 • Znaczna optymalizacja pracy serwera Mediator dla Oracle bazującego na OCI9, w środowisku bazującym na optymalizacji opartej na statystykach (Oracle 9/10/11)

 • Dodano wiele funkcji w interfejsie xbAPI (Delphi,COM,C++)

 • Rozszerzono przykład medhbudf.dll z xbAPI w taki sposób, że może korzystać z funkcji bibliotek klienta Mediator

 • Nowa funkcja MedIdxLmt() umożliwiająca zmianę maksymalnej liczby indeksów w obszarze roboczym

 • Poprawka w obiekcie Delphi TMedQuery umożliwiająca wykonywanie zapytań SQL z parametrami na serwerze Oracle

 • Nowe property TrimStingFields w obiekcie Delphi TMedConnection umożliwiające automatyczne usuwanie spacji kończących przy odczycie wartości pól tekstowych

 • Poprawka w komponentach Delphi - obecnie możliwe jest przypisanie wartości Null do pola oraz prawidłowo obsługiwana jest data zerowa

 • Poprawka w funkcji OrdKeyVal() - obecnie uwzględniane są wybrane konwersje stron kodowych

 • Poprawka konwersji stron kodowych przy odczycie i zapisie wartości pól MEMO. Dla Clippera 5.3, Harboura i xHarboura konwersja nie była wykonywana, co ujawniało się przy próbie korzystania z danych pola MEMO z innych narzędzi SQL. Poprawiono w ten sposob, ze na tablicach utworzonych poprzednimi wersjami Mediatora nadal nie ma konwersji, natomiast na tablicach utworzonych od wersji 4.3.0.0 w górę konwersja dziala jak powinna

 • Nowa funkcja MedSqlPTrm() umożliwiająca włączenie automatycznego usuwania spacji kończących z parametrów wykonywanych zapytań SQL

 • Wiele innych drobnych poprawek


Wersja 4.2.6.0 (17 grudnia, 2007)

Wprowadzono:

 • Dostosowanie do wersji xHarbour 1.0.0 Beta

 • Wersje serwera Mediator dla Oracle 11

 • Usprawnienie pracy serwera Mediator na Oracle 10 i 11 w instalacjach gdzie wykorzystuje się dostęp za pośrednictwem innych narzędzi SQL. Aby zmiany były skuteczne konieczne jest ponowne utworzenie tablic lub ich modyfikacja przy pomocy skryptu.

 • Wersje bibliotek klienta dla Harbour 0.991 (Beta1) i 0.992 (Beta2)

 • Funkcje odczytujące informacje dotyczące przyczyny nieudanych blokad: MedFlckInf(), MedRlckInf()

 • Funkcje zapisujące i odczytujące z serwera Mediator indywidualne dane sesji: MedSetInfo(), MedGetInfo()

 • Rozszerzenie mmt.exe o możliwość pokazywania danych ustawionych funkją MedSetInfo()

 • Funkcje informacyjne: MedMedVPth(), MedCltVPth(), MedSrv64(), MedSrvOCI8(), MedMedId(), MedDate(), MedTime()

 • Funkcja ograniczająca szybkość pracy klienta na czas wykonywania zestawień: MedOpSpeed()

 • Funkcje umożliwiające zmianę trybu zakończenia aplikacji: MedExitFun(), MedStop2()

 • Dodano wiele funkcji w interfejsie xbAPI (Delphi,COM,C++)

 • Poprawka funkcji MedSelVal() (odczyt pola SQL_VARIANT)

 • Poprawka w funkcji MedLobOpen()

 • Delphi: poprawka umożliwiające prawidłowe zapisywanie liczb większych niż 2^31 przekazywanych jako Int64 oraz poprawka związana z zarządzaniem pamięcią

 • Poprawka obsługi pola datetime na serwerach z dostępem ODBC


Wersja 4.2.4.1 (18 stycznia, 2007)

Wprowadzono:

 • Dostosowanie do wersji xHarbour 0.99.7 (Beta-1.7)

 • 64-bitowa wersja serwera Mediator dla Oracle dla Windows i Linuxa

 • Rozbudowa konfiguratora MMT: rozbudowana autoryzacja dostępu, wprowadzenie ról umożliwiających zróżnicowanie operatorów pod względem uprawnień, dodana możliwość zakończenia sesji

 • Usunięcie z serwera Mediator interfejsu konfiguracyjnego - obecnie konfiguracja i zarządzanie realizowane jest przez program MMT

 • Usunięcie ograniczenia wielkości pliku konfiguracyjnego medpwd40.cfg do 64KB

 • Instalacje korzystające z LockManagera: poprawiony błąd mogący powodować zakleszczenie przy równoczesnym wstawianiu rekordów do tej samej tablicy 'perforowanej' przez różne Mediatory

 • Poprawienie obsługi pustej daty w niektórych poleceniach (np. SEEK)

 • W interfejsie xbAPI (Delphi,COM,C++) dodano metody Bin2L, Bin2I, Bin2W, L2Bin, I2Bin

 • Poprawiony błąd dotyczacy wstawiania stringów zawierających wyłącznie spacje przy wykorzystaniu MedSqlPar/MedSqlParA i następnie MedExecSQL

 • Poprawki i rozbudowa rejestracji zdarzeń w dziennikach serwera


Wersja 4.2.3.3 (10 marca, 2006)

Wprowadzono:

 • Dostosowanie do wersji xHarbour 0.99.6 (Beta-1.6)

 • Dostosowanie do pracy z MS SQL 2005 - uwzględnienie schematów oraz różnic w SQL

 • Dla Oracle oraz MS SQL - wprowadzenie możliwości zapamiętywania pól MEMO w podstawowej tablicy jako BLOB lub CLOB (Oracle OCI9) albo text/image (MS SQL Server)

 • Nowy interfejs (zestaw klas) umożliwiający dostęp do Mediatora i plików DBF z języka C++. Interfejs może być wykorzystywany przez aplikacje Windows i Linux

 • Oracle OCI9: wprowadzenie możliwości wywołania procedur i funkcji zwracających kursory - USE AS FUN i USE AS PROC na poziomie xBase, DbUseSqlProcAre() i DbUseSqlFunArea() na poziomie interfejsów Delphi/COM/C++, property OpenMode w komponencie TMedQuery

 • Wprowadzenie możliwości rozróżniania obiektów bazy przez różne identyfikatory bazy (oracle) lub różne nazwy źródeł danych ODBC (pozostałe serwery) - opcja "Use database ID (CS)". Umożliwia bezpieczne korzystanie z identycznie nazwanych obiektów znajdujących się w różnych serwerach bazy danych

 • mmt - rozbudowa ról i przywilejów związanych ze zdalną konfiguracją Mediatora

 • mmt - poprawki związane z wyświetlaniem i sortowaniem list

 • MedColDel() - funkcja umożliwiająca usuwanie kolumn z tablicy

 • MedDelNow() - funkcja umożliwiająca natychmiastowe całkowite usunięcie rekordu

 • MedSelVal() - poprawka - obecnie zwracane wartości tekstowe są poprawnie konwertowane z uwzględnieniem stron kodowych

 • MedKeyNo(), MedKeyCnt(), MedKeyNoCa(), MedKeyCtCa() - nowe funkcje do pracy z logicznymi numerami rekordów

 • xHarbour/Harbour - poprawka - obecnie funkcja VALTYPE działa poprawnie na polach MEMO

 • Komponenty Delphi/VCL - poprawki dotyczące stabilności przy zamykaniu obiektów/połączenia

 • Komponenty Delphi/VCL - poprawka umożliwiająca wykonywanie zapytań non-scrollable w TMedQuery

 • Interfejsy Delphi/COM/C++ - poprawka umożliwiająca otwieranie tablic z różnych baz (po wywołaniu MedDbIgn(false))


Wersja 4.2.2.5a (13 lipca, 2005)

Wprowadzono:

 • W serwerach Medaitor dla Linuksa i Solaris: poprawka błędu wprowadzonego w wersji 4.2.2.5 - proces Mediatora powodował bardzo duże obciążenie procesora nawet przy braku połączonych użytkowników


Wersja 4.2.2.5 (10 czerwca, 2005)

Wprowadzono:

 • nowy interfejs umożliwiający dostęp do Mediatora poprzez obiekty COM. Z wykorzystaniem tego interfejsu możliwy jest prosty i bezpieczny dostęp do Mediatora z dowolnego środowiska obsługującego obiekty COM. Interfejs COM pracuje z Mediatorem i plikami DBF.

 • wersje bibliotek klienta Mediator dla xHarbour 0.99.5

 • nowe funkcje xHarbur'owej funkcji DbOrderInfo(): DBOI_SCOPESET i DBOI_SCOPECLEAR

 • poprawkę formatowania ułamkowych wartości numerycznych pobieranych z tablic - xHarbour/Harbour

 • xHarbour 0.99.4 i późniejsze: poprawiono problem z całkowitymi wartościami numerycznymi które nie mieszczą się na 32 bitach

 • nową funkcję MedLgMsg() ułatwiającą obsługę błędów powstałych podczas nawiązywania połączenia z serwerem Mediator

 • funkcje MedGetLLst() i DbRlockList() poprawiono tak aby zwracana tablica blokad była uporządkowana chronologicznie. Obecnie funkcje te są w 100% zgodne z Clipper'em.

 • poprawiono wydajność serwera Mediator dla MySQL

 • dla lepszej zgodności z Clipper'em i xHarbour'em długość pól MEMO jest obecnie zwracana jako 10

 • poprawkę błędu objawiającego się komunikatem "Symbol not found" przy pośrednim (poprzez relację) zartwierdzaniu zmian w obszarze roboczym

 • rozbudowano raportowanie błędów bazy danych podczas nawiązywania połączenia

 • poprawki kilku błędów w programie do zdalnej administracji (mmt)

 • kilka mniejszych poprawek


Wersja 4.2.2.0 (5 kwietnia, 2005)

Wprowadzono:

 • wersja klienta dla Delphi zawiera obecnie komponenty VCL umożliwiające prostą i efektywną integrację z istniejącymi aktywnymi komponentami środowiska Delphi. Komponenty pracują ze wszystkimi standardowymi sterownikami RDD dostępnymi w xHarbour i Mediatorze. Ta sama aplikacja napisana w Delphi może pracować na na plikach DBF lub na bazie SQL za pośrednictwem serwera Mediator. Nie ma lepszej możliwości migracji aplikacji Clipper/xHarbour lub Delphi z DBF do SQL

 • wprowadzono możliwość analizy poleceń przesyłanych przez aplikację do wykonania w serwerze Mediator. Możliwa jest analiza aktywności globalnej przy pomocy odpowiednich ustawień serwera lub aktywności wybranej sesji przy pomocy nowych funkcji MedStStart(), MedStReset() i MedStStop(). Dostępny jest prosty program mkstat.exe służący do analizy danych statystycznych generowanych przez serwer Mediator. Możliwa stała się analiza dowolnie wybranych funkcji biznesowych aplikacji (np. analiza wydajnościowa procesu wystawiania faktury)

 • wersja serwera Mediator dla OCI8/9/10 została przystosowana do efektywnej pracy z Oracle 10

 • biblioteki klienta Mediator dla xHarbour 0.99.4

 • nowa funkcja MedIdxSQL() umożliwiająca szybsze tworzenie indeksów wyrażeniowych. Możliwe jest podanie wyrażenia SQL, które będzie wykorzystane do początkowego wypełnienia zawartości kluczy indeksowych

 • funkcje działające na numerach logicznych rekordów zostały zmodyfikowane aby uzyskać lepszą zgodność z Clipperem i xHarbour. Szczegóły dostępne są w dokumentacji funkcji MedKeyGoTo()

 • nazwy kolumn wykorzystywane w zapytaniach SQL są obecnie w kliencie xHarbour przycinane do pierwszych 10 znaków - zapewnia to zgodność z aplikacjami pisanymi w Clipperze


Wersja 4.2.1.0 (10 stycznia, 2005)

Wprowadzono:
 • nową wersję serwera Mediator dla Oracle. Sposób dostępu do bazy danych został przepisany z OCI7 na interfejs OCI8/9/10, co zaowocowało zdecydowanie lepszą stabilnością serwera, zwłaszcza przy większej liczbie połączeń (pow. 100)

 • wersja bibliotek dla xHarbour 0.99.3

 • funkcje OraIdxDBMS() i OraRcnDBMS() (tylko OCI8/9/10) ułatwiające integrację aplikacji CA-Clipper/xHarbour z aplikacjami SQL dla bazy Oracle

 • funkcję MedChgPwd() umożliwiającą zmianę hasła użytkownika Mediator z poziomu aplikacji

 • funkcję MedSQLParA() umożliwiającą ustawianie parametrów poleceń SQL jako tablicy wartości

 • ujednolicenie formatów plików konfiguracyjnych dla Windows i SUN

 • wersja modułu LockManager działająca z serwerem Mediator w wersji SUN

 • sortowanie widoków po kolumnach w module zdalnej administracji mmt.exe

 • funkcję OrdSetFocus() dla xHarbour poprawiono aby zwracała nazwę poprzedniego porządku

 • poprawkę w kliencie Mediator eliminująca możliwość rozłączenia przy bardzo dużych pakietach

 • poprawkę w omvsx.vxd zmniejszająca możliwość rozłączania


Wersja 4.1.1.1 (5 lipca, 2004)

Wprowadzono:
 • interfejs do Mediatora i plików DBF z poziomu aplikacji pisanych w języku Delphi

 • rozszerzono implementację funkcji DBORDERINFO() o funkcje DBOI_KEYNORAW, DBOI_KEYCOUNTRAW

 • wprowadzono funkcję MedKeyGoto() umożliwiającą przejście do rekordu o podanym numerze w porządku logicznym

 • w bibliotekach klienta dla CA-Clipper zredukowano zajętość segmentu DGROUP z 3.5 KB do ok. 1.5 KB

 • dodatkowo, w wersji klienta dla xHarbour/Harbour:

  • wersję bibliotek klienta dla xHarbour 0.99

  • obsługę relacji

  • obsługę zakresów. Obecnie do obsługi zakresów można korzystać zarówno z funkcji Mediatora MedSetScpe() jak i standardowej funkcji OrdScope()

  • rozszerzono implementację funkcji DBORDERINFO() o funkcje DBOI_SCOPETOP, DBOI_SCOPETOPCLEAR, DBOI_SCOPEBOTTOM, DBOI_SCOPEBOTTOMCLEAR

  • obsługę filtrów na kliencie

  • implementację funkcji DBRLOCKLIST()

  • implementację funkcji ORDKEYGOTO()

  • poprawkę funkcji VALTYPE() aby prawidłowo interpretowała wartości typu MEMO


Wersja 4.1.0.2 (16 marca, 2004)

Wprowadzono:
 • poprawka błędu wprowadzonego w wersji 4.0.4.2 klienta powodującego błędne działanie relacji po indeksach w Clipperze 5.3b


Wersja 4.1.0.1 (12 marca, 2004)

Wprowadzono:
 • nowe wersje bibliotek klienta Mediator dla xHarbour/Harbour zgodne z oficjalnymi wersjami dystrybucyjnymi xHarbour/Harbour dostępnymi na www.xharbour.org i www.xharbour-project.org. Nie jest już konieczne korzystanie z specjalnych wersji kompilowanych z opcją /MT (-tWM)

 • nowa wersja bibliotek klienta Mediator dla xHarbour zgodna z komercyjną dystrybucją xHarbour rozprowadzaną przez xHarbour.com Inc (www.xharbour.com). Biblioteki znajdują się w podkatalogu ...\XCC


Wersja 4.1.0.0 (5 macra 2004)

Wprowadzono:
 • Wersja klienta Mediator dla Linux'a - teraz aplikacje xHarbour/Harbour korzystające z Mediatora mogą być wykonywane na systemie Linux!

 • wersja serwera Mediator dla bazy MySQL 4.0 i nowszej - dostępne są wersje dla Linuxa i Windows

 • wprowadzono możliwość przekazywania parametrów do zapytań SQL wykonywanych przez polecenia MedExecSQL(), MedSelVal() and USE q AS SELECT. Sczegóły w opisie funkcji MedSQLPar()

 • wprowadzono możliwość definiowania parametrów połączenia z serweram Mediator w pliku konfiguracyjnym. Szczegóły w opisie funkcji MedPdbxxx()

 • wprowadzono implementację schematów dla PostgreSQL

 • zaimplementowano DBORDERINFO(DBOI_KEYVAL)

 • wprowadzono kilka mniejszych usprawnień i poprawek


Wersja 4.0.2.0

Wprowadzono:
 • Automatyczne cytowanie ("") słów kluczowych serwera SQL występujących jako nazwy kolumn w tablicach DBF. Przy pracy z Oracle, MS SQL, SyBase i PostgreSQL nazwy kolumn będące w konflikcie z zastrzeżonymi słowami bazy (np. select) są automatycznie ujmowane w apostrofy ("select"), co zapobiega błędom przy migracji tablic zawierających takie kolumny. Teraz migracja do SQL jest jeszcze łatwiejsza!


Wersja 4.0.1.0

Wprowadzono:
 • wersję serwera Mediator dla PostgreSQL na Windows i Linux

 • 32-bitowy klient dla Harbour i xHarbour na Windows

 • dedykowany sterownik ADO/OLEDB dla Mediatora

 • narzędzie umożliwiające pełną zdalną konfigurację i monitorowanie serwerów Mediator (mmt.exe)

 • Lock Manager - oprogramowanie umożliwiające synchroniczną pracę wielu Mediatorów dające praktycznie nieograniczoną skalowalność instalacji

 • autentykacja użytkowników Mediator przy użyciu użytkowników Windows

 • możliwość szyfrowania transmisji sieciowej pomiędzy aplikacją i serwerem Mediator

 • szyfrowanie zbiorów konfiguracyjnych serwera Mediator

 • globalne hasło aplikacji - hasło konfigurowane w serwerze Mediator umożliwia ograniczenie dostępu do serwera tylko do "autoryzowanych" aplikacji znających hasło

 Polish English
| Mapa serwisu | Ochrona prywatności | Notka prawna | Uwagi | wersja do druku  wyślij e-mail