OTC - Strona główna

  Download   |  Kontakt   |  Moje konto   |  Wyloguj się  

zalogowany: Gość / Guest
Winflector / Winflector Console
Serwer Mediator ISAM
Mediator - klient Delphi
Mediator - klient xBase/Clipper
Mediator - interfejs COM
Komponenty xHarbour dla Delphi
Interfejs COM dla xHarbour/DBF
Terminal GUI
Terminal Console
Terminal xBase
Jak kupić?
Download
Cennik
 


Rewolucja w świecie MySQL!
Darmowy, nielimitowany Mediator dla MySQL dla aplikacji xHarbour, Harbour oraz Delphi!
Szczegóły w Aktualnościach.
Strona główna  »  Produkty  »  Mediator - interfejs COM

Mediator - interfejs COM

Interfejs obiektowy COM do Mediatora

Interfejs obiektowy COM do Mediatora umożliwia łatwy dostęp do serwera Mediator oraz plików DBF z każdego języka programowania pozwalającego na wykorzystanie obiektów zgodnych z technologią COM (ActiveX) firmy Microsoft.
W praktyce oznacza to znakomitą większość współczecnych języków programowania dostępnych dla Windows, np:


 • Borland Delphi i C++ builder
 • Java
 • ASP+
 • Visual Basic 6 i 7
 • Visual C++
 • C#
 • Visual FoxPro
 • języki skryptowe takie jak Visual Basic Script
 • i inne
Interfejs definiuje dwa typy obiektów COM wykorzystywane dla dostępu do Mediatora i xHarbour:
 • XHbCom.HbConnection - obiekt udostępnia funkcje Mediatora i xHarbour nie związane z pracą na obszarach roboczych.
 • XHbCom.HbTable - udostępnia funkcje Mediatora i xHarbour związane z pracą na obszarach roboczych (tablicach). Może być wykorzystany do pracy zarówno z tablicami zarządzanymi przez serwer Mediator jak i z plikami DBF. W przypadku pracy z serwerem Mediator , obiekt bTable może być również wykorzystany do wykonywania poleceń SQL.
Interfejs COM do Mediatora bazuje na jądrze xHarbour. Znakomita większość metod powyższych obiektów odpowiada bezpośrednio funkcjom udostępnianym przez bibliotekę Mediator i xHarbour. Wykorzystanie jądra xHarbour jako podstawy interfejsu umożliwia ujednolicenie sposobu dostępu do tablic Mediator i DBF.
Korzystając z obiektów COM dla Mediatora możliwe jest pisanie programów korzystających z Mediatora i plików DBF w ujednolicony, bezpieczny i efektywny sposób.

Szczegółowe informacje dotyczące Interfejsu COM dla Mediatora znajdują się w dokumentacji

Jak można wykorzystać interfejs?

Interfejs COM dla Mediatora definiuje nową jakość w dostępie do Mediatora i plików DBF. Wprawdzie możliwy jest dostęp do danych Mediatora przez interfejsy ogólnego stosowania takie jak ODBC, korzystanie z dedykowanego interfejsu COM jest jednak preferowane z następujących powodów:
 • interfejs dostępu jest znany wszystkim programistom znającym język Clipper lub xHarbour
 • umożliwia proste i zgodne zarządzanie blokadami poprzez odpowiednie metody obiektu HbTable (RLock, Unlock i.t.p.)
 • interfejs automatycznie zarządza zawartością kolumn dodawanych przez serwer Mediator (RECNO, IS_DELETED) i kolumnami implementującymi indeksy wyrażeniowe.
 • uzyskujemy bardzo wydajny nawigacyjny (ISAM) dostęp do Mediatora i tablic DBF
 • zapewnia jednolity sposób dostępu do plków DBF i danych Mediator co umożliwia pisanie uniwersalnych aplikacji
Podsumowując: interfejs oferuje możliwość wykorzystania dobrze znanych funkcji oraz logiki Clippera i xHarbour z praktycznie każdego środowiska programistycznego Windows. Koniec z ograniczeniami wymuszającymi stosowanie Clippera lub xHarbour.

Jak aplikacja współpracuje z obiektami COM dla Mediatora?

To proste - trzeba utworzyc w aplikacji obiekty HbConnection i HbTable i następnie można działać na danych wywołując metody obiektów w sposób identyczny jak w Clipperze czy xHarbour.
W przypadku pracy z Mediatorem, wszystkie odwołania do danych zostaną przejęte przez sterownik Mediator (MEDNTX lub MEDCDX), przetłumaczone na SQL w serwerze Mediator i wysłane do wykonania przez bazę danych. Wyniki poleceń zostaną zwrócone do aplikacji w sposób identyczny jak przy pracy z plikami DBF.
Serwer Mediator najczęściej jest instalowany na tym samym komputerze na którym zainstalowana jest baza danych.

Mediator - interfejs COM

Serwer Mediator może pracować na tym samym komputerze co baza danych lub może komunikować się ze zdalną bazą danych za pośrednictwem protokołów sieciowych takich jak Oracle SQL*Net lub sterowniki ODBC.

Mediator - interfejs COM - architektura

Główne zalety interfejsu COM dla Mediatora

 • zapewnia ujednolicony sposób dostępu do Mediatora i plików DBF z praktycznie każdego środowiska programistycznego Windows

 • metody obiektów są znane programistom Clipper/xHarbour

 • automatycznie zarządza kolumnami i indeksami wyrażeniowymi Mediatora

 • jest pozbawiony większości limitów i ograniczeń typowych dla aplikacji pracujących na DBF

 • bezpieczeństwo danych gwarantowane przez bazę SQL

 • umożliwia dostęp do funkcji bazy SQL takich jak zapytania SQL, transakcje i procedury wbudowane

 • bezpieczny i efektywny w sieciach rozległych (WAN)

 • może współpracować z Mediatorem równolegle z aplikacjami xBase i Delphi

 • możliwość wykorzystania tych samych obiektów COM do pracy z Mediatorem i plikami DBF

 • praca w architekturze klient-serwerWymagania systemowe

Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003

 Polish English
| Mapa serwisu | Ochrona prywatności | Notka prawna | Uwagi | wersja do druku  wyślij e-mail