OTC - Strona główna

  Download   |  Kontakt   |  Moje konto   |  Wyloguj się  

zalogowany: Gość / Guest
Winflector / Winflector Console
Serwer Mediator ISAM
Mediator - klient Delphi
Mediator - klient xBase/Clipper
Mediator - interfejs COM
Komponenty xHarbour dla Delphi
Interfejs COM dla xHarbour/DBF
Terminal GUI
Terminal Console
Terminal xBase
Jak kupić?
Download
Cennik
 


Rewolucja w świecie MySQL!
Darmowy, nielimitowany Mediator dla MySQL dla aplikacji xHarbour, Harbour oraz Delphi!
Szczegóły w Aktualnościach.
Strona główna  »  Produkty  »  Komponenty xHarbour dla Delphi

Komponenty xHarbour dla Delphi

To to samo co Mediator - klient Delphi lecz z innego punktu widzenia.

Dla tych, którzy nie są obecnie zainteresowani wykorzystaniem możliwości języka SQL za pośrednictwem serwera Mediator, proponujemy komponenty xHarbour dla Delphi jako prostą, elastyczną i skuteczną metodę dostępu do danych i funkcji xHarbour z poziomu aplikacji napisanej w środowisku Delphi.

Mediator - klient Delphi stanowi element rozbudowanego klienta Mediator i jest umieszczony we wspólnym programie instalacyjnym, natomiast komponenty xHarbour dla Delphi zostały wydzielone w postaci osobnego programu instalacyjnego aby ułatwić ich załadowanie i wykorzystanie bez serwera Mediator.

Komponenty xHarbour dla Delphi mogą być bezpłatnie wykorzystywane w dowolnych aplikacjach, w tym aplikacjach komercyjnych.

Szczególy dotyczące komponentów xHarbour dla Delphi można poznać zaglądając do dokumentacji.

Komponenty xHarbour dla Delphi bazują na niezwykle nowoczesnym i perspektywicznym jądrze xHarbour (Harbour.dll). Odpowiednia wersja biblioteki Harbour.dll jest dołączona do programu instalującego komponenty. Więcej informacji na temat projektu xHarbour można znaleźć na stronie www.xharbour.org.

Komponenty xHarbour dla Delphi zawierają dwa zestawy obiektów odpowiadające różnym poziomom interfeju dostępu do danych. Dla dostępu do tablic DBF (i Mediatora) można skorzystać z obiektów niskiego poziomu lub z komponentów wizualnych (VCL) Delphi.

Obiekty niskiego poziomu

Obiekty THbConnection i THbTable są obiektami zapewniającymi niskopoziomowy dostęp programowy do tablic i obszarów roboczych xHarbour oraz funckji jądra. Obiekty te zawierają implementację funkcji i procedur zapewniających dostęp do ponad 150 funkcji xHarbour i 120 funkcji klienta Mediator.

Komponenty wizualne VCL

Komponenty wizualne mogą być tworzone i edytowane bezpośrednio w środowisku programistycznym Delphi. Do pracy z plikami DBF można wykorzystać dwa typy komponentów wizualnych:

Komponent TMedConnection jest podobny do komponentu TDatabase znanego z interfejsu BDE (Borland Database Engine). Komponent ten jest wykorzystywany do ustawiania parametrów środowiska pracy oraz pośredniczy w odwołaniach do funkcji jądra xHarbour (Harbour.dll). Odwołania są implementowane bezpośrednio przez metody i funkcje komponentu TMedConnection lub za pośrednictwem zawartego w nim obiektu THbConnection.

Komponent TMedTable dziedziczy z komponentu TDataSet co zapewnia łatwy, zbliżony do BDE interfejs dostępu do plików DBF. Komponent ten jest bardzo podobny do komponentu TTable z BDE i bezproblemowo współpracuje z istniejącymi komponentami Delphi takimi jak DataSource, DBGrid czy DBNavigator. Zaimplementowany na bazie zawartego w nim obiektu THbTable, zapewnia również dostęp do niskopoziomowej funkcjonalności xHarbour.

Sterowniki RDD

Sterowniki RDD (Replaceable Data Driver) są wykorzystywane przez xHarbour jako warstwa dostępu do danych. Nasze komponenty zapewniają dostęp do następujących sterowników xHarbour:

  • DBFNTX - pliki DBF z indeksami NTX

  • DBFCDX - pliki DBF z indeksami CDX

  • MEDNTX, MEDCDX - sterowniki Mediator SQL zgodne z DBFNTX i DBFCDX


Każda aplikacja korzystająca z danych DBF za pośrednictwem komponentów TMedConnection i TMedTable może być łatwo przestawiona w tryb pracy na bazie SQL przez zmianę wartości kilku parametrów komponentów TMedConnection i TMedTable.

Do czego można wykorzystać te komponenty?

a) Jako ścieżkę migracji z aplikacji xBase do aplikacji Delphi. Możesz stopniowo migrować aplikację pisząc nowe moduły w Delphi. Dzięki zastosowaniu jądra xHarbour i sterowników RDD, dostęp do danych z poziomu xHarbour i Delphi jest 100% zgodny.

Możliwa jest nawet integracja kodu napisanego w xHarbour/Clipper z aplikacją Delphi! W tym celu wystarczy umieścić przekompilowany kod xHarbour w bibliotece DLL i uruchomić go z Delphi przekazując odpowiednie parametry.

b) Wykorzystaj Delphi i komponenty jako wysokiej klasy środowisko programistyczne umożliwiające rozszerzenie możliwości Twojej aplikacji xHarbour/Clipper przez tworzenie nowych modułów graficznych (GUI).

c) Wykorzystaj Delphi i komponenty do stworzenia nowego interfejsu graficznego do Twojego kodu xHarbour/CLipper umieszczonego w plikach DLL.


Zalety komponentów xHarbour dla Delphi
  • łatwy dostęp do plików DBF z aplikacji Delphi

  • zgodny z BDE, dziedziczący z komponentu TDataset interfejs dostępu do danych

  • do wyboru niskopoziomowy i wizualny poziom interfejsu

  • 100% zgodność z plikami xHarbour dzięki zastosowaniu jądra xHarbour

  • możliwość integracji i wykonywania kodu xHarbour/Clipper

  • brak konieczności instalowania plików BDE na stacji roboczej użytkownika

  • możliwość natychmiastowej migracji do bazy SQL bez konieczności pisania poleceń SQL


Wymagania systemowe

Delphi 7, 8, 2005

 Polish English
| Mapa serwisu | Ochrona prywatności | Notka prawna | Uwagi | wersja do druku  wyślij e-mail